вгору

Режим роботи ДПС у разі прийняття звітності в електронному вигляді

Режим роботи щодо приймання податкової звітності та інших документів контролюючими органами регламентується п. 3 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 р. № 5203-VI (далі – Закон № 5203), розд. 1 Примірного положення центру обслуговування платників та розд. 4 Примірного регламенту центру обслуговування платників (далі – Регламент), затверджених наказом ДФСУ від 16.11.2018 р. № 739 «Про затвердження документів, які регламентують діяльність центрів обслуговування платників».

Подання електронних документів

Подання електронних документів здійснюється платниками відповідно до норм ПКУ та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Мінфіну від 06.06.2017 р. № 557 (далі – Порядок) на підставі договору про визнання електронних документів (далі – Договір), що визначає взаємовідносини суб’єктів електронного документообігу.

Платник створює електронні документи у строки та відповідно до порядку із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів та з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису (далі – КЕП) чи кваліфікованої електронної печатки (абз. 1 п. 2 розд. ІІ Порядку).

Після накладання КЕП автор здійснює шифрування електронного документа з дотриманням вимог до форматів криптографічних повідомлень, затверджених в установленому законодавством порядку, та надсилає його у форматі (стандарті) з використанням телекомунікаційних мереж до адресата протягом операційного дня (п. 3 розд. II Порядку).

Операційний день – частина дня, протягом якої за наявності технічної можливості здійснюється електронний документообіг (абз. 10 п. 2 розд. І Порядку).

Електронний документообіг – сукупність процесів створення, подання, приймання, ідентифікації, оброблення, зберігання, використання електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та (у разі необхідності) з підтвердженням факту одержання таких документів (абз. 7 п. 2 розд. І Порядку).

Після надходження електронного документа здійснюється його автоматизована перевірка у день надходження або не пізніше наступного робочого дня, якщо електронний документ надійшов після закінчення операційного дня (п. 6 розд. ІІ Порядку).

За результатами автоматизованої перевірки платнику надсилається перша квитанція протягом двох годин з часу отримання електронного документа контролюючим органом, в іншому разіпротягом перших двох годин наступного операційного дня (абз. 1 п. 8 розд. ІІ Порядку).

Якщо автору протягом встановленого строку після відправки електронного документа не надійшла перша квитанція, електронний документ вважається не одержаним адресатом (абз. 3 п. 8 розд. ІІ Порядку).

Не пізніше наступного робочого дня з моменту формування першої квитанції, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами та Порядком, формується друга квитанція, яка є підтвердженням про прийняття (реєстрацію) або повідомленням про неприйняття в контролюючому органі електронного документа (абз. 2 п. 9 розд. ІІ Порядку).

! У разі наявності другої квитанції про прийняття електронного документа датою та часом прийняття (реєстрації) електронного документа контролюючим органом вважаються дата та час, зафіксовані у першій квитанції (п. 11 розд. ІІ Порядку).

Важливо! Якщо платником надіслано до контролюючих органів кілька примірників одного електронного документа (у разі виправлення, неотримання першої квитанції тощо), оригіналом вважається електронний документ, надісланий до контролюючих органів останнім до закінчення граничного строку, встановленого законодавством для подання такого документа, за умови, що його було сформовано правильно та прийнято (зареєстровано), про що платнику надійшла друга квитанція про прийняття (п. 12 розд. ІІ Порядку).

Щодо роботи ЦОП

З урахуванням регіональних особливостей ДПС можуть бути встановлені інші режими роботи ЦОП, зокрема, можливе встановлення часу прийому відвідувачів у робочі дні з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., з перервою або без неї (абз. 3 розд. 4 Регламенту).

В останній день граничного строку подання звітності, визначеної п. 49.18 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), час роботи ЦОП подовжується до 20 год. 00 хвилин (абз. 5 розд. 4 Регламенту).

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на одну годину (абз. 6 розд. 4 Регламенту).

Звертаємо увагу! На період дії карантину на території регіонів із сприятливою епідемічною ситуацією здійснюється прийом відвідувачів у ЦОП за таким графіком роботи:

  • з 10 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.;
  • у п’ятницю з 10 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв.(з обідньою перервою з 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв.)

А також з технічними перервами для санітарної обробки та провітрювання кожні дві години на 10 – 15 хв.

Також слід враховувати вимоги п. 42-1.6 ПКУ, яким передбачено, що електронний кабінет працює постійно (24 години на дату кожного календарного дня), крім часу, необхідного для його технічного обслуговування. Проведення технічного обслуговування електронного кабінету у день, на який припадає граничний строк подання податкових декларацій, та з 8 до 20 години будь-якого іншого календарного дня забороняється. Технічне обслуговування електронного кабінету проводиться у порядку, що визначається методологом електронного кабінету.

Таке роз’яснення розміщено на Інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР», категорія 109.24.

Про подання електронної звітності до ДПС читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.