вгору

Роботодавці отримають компенсацію за працевлаштування переселенців

Кабмін постановою від 20.03.2022 № 331 затвердив Порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні (далі - Порядок). 

Умови для отримання компенсації

Компенсація витрат надається роботодавцю за кожну працевлаштовану особу на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), гіг-контракту, зокрема за сумісництвом, за таких умов:

 • роботодавець перебуває на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
 • розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством;

Нагадаємо, що розмір мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2022 року становить - 6500,00 грн. 

 • подання в установленому законодавством порядку податкової звітності за IV квартал 2021 р. або річної звітності за 2021 рік.

Особа з числа внутрішньо переміщених осіб (далі — особа) може бути працевлаштована один раз на умовах, визначених Порядком.

Компенсація витрат надається у розмірі 6500 гривень щомісяця за кожну працевлаштовану особу, за яку роботодавцем сплачується ЄСВ, на період воєнного часу та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення.

Загальна тривалість надання компенсації витрат не може перевищувати двох місяців з дня працевлаштування особи.

Як отримати компенсацію?

Для отримання компенсації витрат роботодавець не раніше, ніж через п’ять календарних днів після працевлаштування особи подає до міського, районного, міськрайонного центру зайнятості або філії регіонального центру зайнятості (далі - центри зайнятості) заяву про компенсацію витрат (далі - Заява):

 • в електронній формі — через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (далі — Портал Дія);
 • в паперовій формі — особисто під час відвідування центру зайнятості або на адресу електронної пошти відповідного центру зайнятості.

Зверніть увагу! Заява подається роботодавцем до центру зайнятості, розташованого за місцезнаходженням роботодавця.

Форма заяви затверджується Державним центром зайнятості, крім форми Заяви, яка подається засобами Порталу Дія.

До заяви, поданої в паперовій формі (зокрема, на адресу електронної пошти), додаються:

 • копія наказу про працевлаштування особи;
 • документ, що підтверджує працевлаштування на умовах, передбачених Порядком;
 • відомості про працівників, які є застрахованими особами (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
 • копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. 

Для подання заяви в електронній формі через Портал Дія роботодавець повинен:

1) створити особистий електронний кабінет користувача на Порталі Дія та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію;

2) заповнити, підписати та подати заяву, яка формується засобами Порталу Дія і містить такі відомості:

 • найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи-підприємця, код згідно з ЄДРПОУ;

 • дані про кожну працевлаштовану особу: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

 • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

 • дані про документ, що підтверджує працевлаштування на умовах, передбачених пунктом 2 цього Порядку;

 • розрахунковий рахунок роботодавця.

Для визначення та підтвердження відомостей, зазначених роботодавцем у заяві, використовуються відомості, подані ПФУ.

У разі припинення трудових відносин, зокрема розірвання строкового або безстрокового трудового договору (контракту), гіг-контракту, зокрема за  сумісництвом,  до завершення строку виплати компенсації витрат, роботодавець протягом п’яти робочих днів з дня такого припинення зобов’язаний повернути суму невикористаної компенсації витрат на рахунок регіонального центру зайнятості. 

Сума, що підлягає поверненню, визначається як різниця між сумою компенсації витрат (6500,00 грн) та її розміром, розрахованим пропорційно відпрацьованому працівником часу на місяць.

Для отримання компенсації витрат за другий місяць роботодавець підтверджує продовження зайнятості осіб, стосовно яких прийнято рішення щодо надання компенсації витрат, засобами Порталу Дія або шляхом подання повідомлення центру зайнятості (безпосередньо або на адресу електронної пошти).

Роботодавець, працевлаштована особа несуть відповідальність за достовірність документів і відомостей, що є підставою для надання компенсації витрат, та цільове використання отриманих коштів відповідно до законодавства.

Більше новин читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.