вгору

ТЦУ в умовах воєнного стану: особливості контролю

ДПС проінформувала про права та обов’язки платників податків та контролюючих органів з питань контролю за трансфертним ціноутворенням (далі - ТЦУ).

1. Щодо подання звітності про контрольовані операції та відповідальності платників за порушення податкового законодавства.

Відповідно до вимог п. 39.4. Податкового кодексу України (далі - ПКУ) для податкового контролю з питань ТЦУ існують такі види звітності та строки її подання:

  • звіт про контрольовані операції та Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній - строк подання звіту за 2021 рік спливає до 1 жовтня 2022 року (пп. 39.4.2. ПКУ);
  • документація з трансфертного ціноутворення (локальний файл) - на запит ДПСУ протягом 30 календарних  днів з дня отримання запиту (пп. 39.4.4. ПКУ);
  • глобальна документація (майстер-файл) - вперше застосовуються щодо фінансового року, який закінчується у 2021 році, подається на запит ДПСУ протягом 90 календарних днів з дня отримання запиту, але ДПС має право запитати майстер-файл не раніше 12 і не пізніше 36 місяців з дати закінчення фінансового року, встановленого міжнародною групою компаній, до якої належить такий платник податків, а у разі відсутності відомостей про встановлений міжнародною групою компаній фінансовий рік - не раніше 12 місяців і не пізніше 36 місяців після закінчення звітного року (пп. 39.4.7 ПКУ);
  • звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній - вперше застосовується щодо фінансового року, який закінчується у 2021 році, але не раніше ніж у рік, в якому компетентними органами укладено багатосторонню угоду про автоматичний обмін міждержавними звітами (ст. 53 прикінцевих положень ПКУ).

Крім того, відповідно до пп. 69.1 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, справляння податків і зборів здійснюється з урахуванням особливостей. Для платників податків законодавчі зміни, визначені Законом № 2260, передбачають особливості справляння податків у таких ситуаціях:

  • у платника відсутня можливість своєчасно виконати податковий обов’язок - звільнено від відповідальності, проте зобов’язано виконати такий обов’язок протягом 6 місяців після припинення або скасування воєнного стану;
  • платник має можливість своєчасно виконувати податковий обов’язок - звільнено від відповідальності за несвоєчасне виконання таких зобов’язань, граничний термін виконання яких припадає на період з 24.02.2022 до 26.05.2022 за умови реєстрації ПН/РК до 15 липня 2022 року, подання податкової звітності до 20.07.2022 року та сплати податків та зборів не пізніше 31.07.2022 року;
  • у платника відновилась можливість виконувати свої податкові обов’язки, термін виконання яких припадає на період з 24.02.2022 до дня відновлення можливості – звільнено від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов’язків, за умови реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування, подання звітності, сплати податків і зборів, протягом 60 календарних днів з першого місяця наступного за місяцем відновлення таких можливостей.

Зверніть увагу! Підтвердженням можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків буде здійснюватися за окремим Порядком, який буде затверджено Мінфіном.

Разом з тим, відповідно до вимог п. 52-1 підрозд. 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабміном на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID – 19), штрафні санкції не застосовуються (за винятком виключень, до яких не належать питання, пов’язані з трансфертним ціноутворенням).

2. Щодо строків давності.

Загальний строк давності (з 2015 року) для проведення перевірок та визначення суми грошових зобов’язань для контролюючого органу та платника податків складає 2555 днів (7 років), що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, та/або граничного строку сплати грошових зобов'язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо така податкова декларація була надана пізніше - за днем її фактичного подання (п. 102.1 ПКУ).

У разі подання платником податку уточнюючого розрахунку до податкової декларації або уточнюючої декларації строк 2555 днів обраховується з дня подання уточнюючого розрахунку (декларації) в межах поданих уточнень.

Для визначення періодів, на які розповсюджується строк позовної давності, необхідно враховувати, що згідно з пп. 39.4.2. ПКУ (в редакції з 01.01.2017 р.) граничний строк для подання звітів про контрольовані операції за 2015 рік сплинув 1 травня 2016 року, а за 2016 рік  та наступні звітні роки - 1 жовтня 2017 року та наступні роки.

На період з 18.03.2020 р. по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого КМУ України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), зупинений перебіг строків давності, передбачених ст. 102 ПКУ (п. 52-2 підрозд. 10 розділу XX ПКУ).

Важливо! Дія п. 52-2 підрозд. 10 розділу XX «Перехідних положень» ПКУ зупинена на період дії воєнного, надзвичайного стану.

Разом з тим, відповідно до вимог п. 102.9 ПКУ перебіг строків давності на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану для платників та контролюючого органу зупинений.

Таким чином, строки давності в частині контролю за ТЦУ зупинені з 18.03.2020 р.

3. Щодо здійснення перевірок з питань трансфертного ціноутворення.

Під час дії воєнного стану в Україні податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки - зупинені, крім визначених виключень, (які не стосуються перевірок з питань ТЦУ) (пп. 69.9 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ).

Слід також зазначити, що по перевірках, які завершено, терміни надання заперечень до акту перевірок та оскарження прийнятих податкових повідомлень рішень також призупиняються на період воєнного стану в Україні.

При цьому по зупинених перевірках з питань дотримання принципу «витягнутої руки», визначені пп.39.5.2.8 ПКУ терміни проведення таких перевірок також призупиняються

4. Щодо єдиного податку за відсотковою ставкою в розмірі 2% та критерію контрольованих операцій.

Платники податків мали змогу добровільно змінити систему оподаткування із загальної на 3 групу єдиного  податку за ставкою 2% доходу (п. 9 підрозд. 8 розділу ХХ «Перехідних положень» ПКУ).

При формуванні звітності з питань ТЦУ необхідно врахувати, що після припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану  на  території України платники податку, які використовували особливості оподаткування щодо сплати єдиного податку за відсотковою ставкою в розмірі 2% доходу, з першого дня місяця,  наступного за місяцем його припинення або скасування, втрачають право на використання особливостей такого оподаткування і  автоматично вважаються  такими,  що  застосовують  систему  оподаткування,  на  якій  перебували до обрання зазначених особливостей оподаткування.

При цьому з метою визначення відповідності «вартісним» критеріям віднесення операцій до контрольованих, обсяг річного доходу платника податків обраховується від будь-якої діяльності за весь звітний рік, у т. ч. з урахуванням вищевказаних особливостей оподаткування (сплати єдиного податку за відсотковою ставкою в розмірі 2% доходу).

У той же час проведені платником податку під час перебування на сплаті вищезазначеного єдиного податку операції не враховуються при визначенні критерію КО в розмірі 10 млн грн у разі, якщо вони не впливають на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств.

ДПСУ зазначила, що інформація надана з урахуванням законів про внесення змін до ПКУ від 03.03.2022 р. № 2118-ІХ, від 15.03.2022 р. № 2120-IX, від 24.03.2022 р. № 2142-ІХ, від 01.04.2022 р. № 2173-IX, від 12.05.2022 р. № 2260-ІХ.

Про зміни щодо мораторію на проведення податкових перевірок у період дії воєнного стану, відновлення податкових перевірок, про дії платника у разі неможливості виконати свій податковий обов’язок щодо подання електронних документів, читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.