вгору

Трирівнева модель звітності з ТЦУ імплементується з 2021 року

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» від 16.01.2020 р. № 466-IХ (далі – Закон № 466) імплементовано у національне законодавство з 2021 року трирівневу модель звітності з трансфертного ціноутворення (далі – ТЦУ). Звітність складається із документації з ТЦУ, глобальної документації з ТЦУ (майстер-файл) та звіту за країнами міжнародної групи компаній (далі – МГК). Докладніше про це – у матеріалі.

Платники податків, що проводять контрольовані операції, зобов’язані подавати до 1 жовтня року, що настає за звітним, крім Звіту про контрольовані операції (далі – Звіт), повідомлення про участь у міжнародній групі компаній. Відповідно до п. 53 підрозд. 10 розд. ХХ Податкового кодексу України (далі – ПКУ) норми п. 39.4 ПКУ щодо подання платниками податків повідомлення про участь у міжнародній групі компаній – вперше застосовується у 2021 році за 2020 рік.

Щодо документації з ТЦУ

Закон № 466 розширив перелік інформації, яку потрібно включати до документації з трансфертного ціноутворення, зокрема:

  • інформацією про фізосіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками компанії;
  • даними щодо ланцюга постачання товарів (робіт, послуг);
  • обґрунтуванням ділової мети.

Глобальна документації з ТЦУ (майстер-файл)

Якщо сукупний консолідований дохід МГК за фінансовий рік, що передує звітному року, розрахований згідно зі стандартами бухгалтерського обліку, які застосовує материнська компанія МГК, до складу якої входить компанія, становить еквівалент 50 млн. євро або більше, ДПС України має право запросити у компанії глобальну документацію (майстер-файл). Запит на майстер-файл ДПС України має право надіслати не раніше ніж 12 місяців і не пізніше ніж 36 місяців після закінчення звітного року або фінансового року. Докладніше про це – у матеріалі.

 Звіт за країнами МГК українські компанії мають право подавати, лише якщо:

  • за фінансовий рік, що передує звітному, сукупний консолідований дохід Групи, до якої вони входять, перевищує 750 млн євро;
  • компанія – платник податку є материнською компанією Групи;
  • материнська компанія Групи уповноважила українську компанію подавати Звіт до органу контролю;
  • законодавство держави, де розташована материнська компанія Групи, не зобов’язує Групу подавати такий звіт, і при цьому материнська компанія не уповноважила іншого учасника Групи подавати звіт в іншій іноземній юрисдикції.

Форма звіту у розрізі країн МГК та порядок його заповнення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

 Вперше звіт за країнами міжнародної групи компаній подаватимуть за фінансовий рік, що закінчується у 2021 році, але не раніше ніж у рік, коли Україна приєднається до Багатосторонньої угоди про автоматичний обмін міждержавними звітами.

Як зазначено вище, платники податків, які у звітному 2019 році здійснювали контрольовані операції, зобов’язані були надати Звіт до 01 жовтня 2020 року. Ми інформували про це тут.

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширенню коронавірусної хвороби (COVID – 19)» від 13.05.2020 р. № 591-IX обов’язок платника щодо термінів подання Звіту не скасовується і не переноситься. Відповідальність за неподання платником податків Звіту передбачена п. 120.3 ПКУ, за несвоєчасне подання Звіту – п. 120.6 ПКУ.

Водночас, відповідно до п. 52-1 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ до платників податків, які подали Звіт за податковий (звітний) період 2019 рік в термін по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого КМУ на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби, штрафні санкції, передбачені п. 120.3 та п. 120.6 ПКУ не застосовуються.

Отже, платники податків, які подадуть або подали Звіт про контрольовані операції за 2019 рік після 01.10.2020 р. по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, штрафні санкції не нараховуються.

Про це інформує ГУ ДПС у Дніпропетровській області.

Нагадуємо нашим користувачам, що Звіт про контрольовані операції  за 2019 рік слід заповнювати і подавати за формою та з дотриманням порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 18.01.2016 № 8, з врахуванням змін, внесених наказом Мінфіну від 10.06.2019 р. № 242.

До відома! Звіт про контрольовані операції (ідентифікатор форми J0104705 з додатками J0147105, J0147205) зручно подавати у програмі M.E.Doc.