вгору

Глобальна документація з трансфертного ціноутворення: що і до чого?

Нагадаємо, що зміни щодо урегулювання питань трансфертного ціноутворення передбачені Законом України від 16.01.2020 №466-ІХ (далі – Закон №466), а ст.39 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) врегульовано адміністрування трансфертного ціноутворення.

Законом №466 удосконалено контроль за трансфертним ціноутворенням (далі – ТЦУ) шляхом запровадження трирівневої структури документації з ТЦУ для міжнародних груп компаній (далі – МГК).

Докладніше про трирівневу структуру документації з ТЦУ у нашому матеріалі.

Трирівнева структура документації з ТЦУ містить, зокрема глобальну документацію з ТЦУ.

Якщо платник податків входить до складу МГК, сукупний консолідований дохід якої за фінансовий рік, що передує звітному року, розрахований згідно зі стандартами бухгалтерського обліку, які застосовує материнська компанія МГК, дорівнює або перевищує еквівалент 50 млн.євро, то він зобов’язаний на запит ДПС надати глобальну документацію (майстер-файл) (пп.39.4.7 ПКУ).

! Вперше запити контролюючих органів до платників податків про подання глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу) будуть застосовуватись у 2021 році за 2020 рік.

Запит про її надання може бути направлений не раніше 12 і не пізніше 36 місяців з дати закінчення фінансового року, встановленого МГК, до якої належить такий платник податків, а у разі відсутності відомостей про встановлений МГК фінансовий рік – не раніше 12 місяців і не пізніше 36 місяців після закінчення звітного року.

Глобальна документація з ТЦУ (майстер-файл) має бути надана платником податків до ДПС протягом 90 календарних днів з дня отримання запиту.

Отже, якщо в Україні зареєстровані два та більше платника податків, що входять до складу однієї і тієї ж МГК, ДПС може направити запит про надання глобальної документації з ТЦУ (майстер-файлу) лише одному з таких платників податків за своїм вибором.

У разі ненадання платником податків глобальної документації з ТЦУ, ДПС має право направити запит за той самий період іншому платнику податків, що входить до складу тієї самої МГК. При цьому, перший платник податків не звільняється від виконання обов’язку з надання до ДПС глобальної документації з ТЦУ (майстер-файлу).

У випадку, якщо така документація вже була надана до ДПС відповідно до пп. 39.4.7 ПКУ (в редакції яка буде чинною з 01.01.2021 р.) будь-яким іншим платником податків, що входить до складу тієї самої МГК, запит про надання глобальної документації з ТЦУ (майстер-файлу) платнику податків – не направляється.

Нагадаємо, що глобальна документація з ТЦУ (майстер-файл) – це сукупність документів або єдиний документ, складений у довільній формі та має містити інформацію про організаційну структуру МГК, загальний опис діяльності МГК, нематеріальні активи, фінансову діяльність МГК, консолідовану фінансову звітність МГК. Докладніше про це – у матеріалі.

Зазначимо, що перші запити до платників податків про надання глобальної документації з ТЦУ (майстер-файлу), згідно з п. 53 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень ПКУ, можуть бути направлені ДПС щодо фінансового року, який закінчується у 2021 році.

Відповідальність

За неподання глобальної документації з ТЦУ (майстер-файлу), передбачено застосування штрафних санкцій 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи (п. 120.3 ПКУ).

За несвоєчасне подання – 3 розміри прожиткового мінімуму, за кожен календарний день несвоєчасного подання, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму (п. 120.6 ПКУ).

Важливо! Документація з ТЦУ та глобальна документація з ТЦУ (майстер-файл) відповідно до пп. 39.4.8 ПКУ подаються платником податків державною мовою в паперовому вигляді або в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

У разі подання разом із документацією документів, викладених іноземною мовою, платник податків одночасно подає переклад таких документів державною мовою.

Засвідчення автентичності перекладу документації з ТЦУ та глобальної документації з ТЦУ (майстер-файлу) державною мовою не здійснюється.

Значення вартісних показників глобальної документації можуть наводитись у валюті, в якій материнська компанія МГК складає консолідовану фінансову звітність.

Про це нагадали фахівці Офісу ВПП.

Про визначення першого звітного періоду з ТЦУ з урахуванням змін до ПКУ читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.