вгору

Відчуження майна у податковій заставі: чи слід узгоджувати з податківцями?

Платник податків зберігає право користування майном, що перебуває у податковій заставі, якщо інше не передбачено законом. Це визначено Податковим кодексом України (далі – ПКУ).

Платник може відчужувати майно, що перебуває у податковій заставі:

  • тільки за згодою контролюючого органу;
  • у разі, якщо контролюючий орган впродовж 10-ти днів з моменту отримання від платника податків відповідного звернення не надав йому відповіді щодо надання (ненадання) згоди.

Якщо в податковій заставі перебуває лише готова продукція, товари та товарні запаси, платник податків може відчужувати таке майно без згоди контролюючого органу:

  • за кошти за цінами, що не є меншими за звичайні,
  • та за умови, що кошти від такого відчуження будуть направлені в повному обсязі в рахунок виплати зарплати, ЄСВ та/або погашення податкового боргу (п. 92.1 ПКУ).

У разі відчуження або оренди (лізингу) майна, яке перебуває у податковій заставі, платник податків за згодою контролюючого органу зобов’язаний замінити його іншим майном такої самої або більшої вартості. Зменшення вартості заміненого майна допускається тільки за згодою контролюючого органу за умови часткового погашення податкового боргу (п. 92.2 ПКУ).

За відчуження платником податків майна, яке перебуває у податковій заставі, без попередньої згоди контролюючого органу, якщо отримання такої згоди є обов’язковим згідно з ПКУ, застосовуються штрафні санкції в розмірі вартості відчуженого майна (п. 124.1 ПКУ).

Нагадаємо, що право податкової застави виникає (п. 89.1 ПКУ):

  • з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку у разі несплати у строки, встановлені ПКУ, суми грошового зобов'язання, самостійно визначеної платником податків у податковій декларації;
  • з дня виникнення податкового боргу у разі несплати у строки, встановлені ПКУ, суми грошового зобов'язання, самостійно визначеної контролюючим органом;
  • з дня укладання договору про розстрочення, відстрочення грошових зобов'язань у випадку, визначеному в п. 100.11 ПКУ.

Про це зазначили податківці ДПС у Запорізькій області.

Зверніть увагу! Право податкової застави поширюється на будь-яке майно платника податків, яке перебуває в його власності (господарському віданні або оперативному управлінні) у день виникнення такого права і балансова вартість якого відповідає сумі податкового боргу платника податків (п. 89.2 ПКУ).

Більше новин читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.