вгору

Відповіді на питання щодо оподаткування прибутку банків

ДПСУ своїм Інформаційним листом № 6/2023 надала відповіді на питання, що стосуються особливостей оподаткування податком на прибуток банків. 

1. Банк має визначити податкове зобов’язання з податку на прибуток за ставкою 50% за весь 2023 рік наростаючим підсумком чи лише за підсумками останнього звітного кварталу цього року? 

Базова ставка податку на прибуток підприємств для цілей оподаткування прибутку банків 50% застосовується для визначення податкового зобов’язання з податку на прибуток за результатами усього податкового (звітного) 2023 року.  

Для цього у рядку 06 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі - Декларація) вказується розрахована наростаючим підсумком за ставкою 50% сума податку на прибуток за період з 1 січня до 31 грудня 2023 року, а значення рядка 18 Декларації за 2023 рік дорівнює значенню рядка 17 Декларації за попередній звітний (податковий) період цього року (з урахуванням уточнень, якщо такі мали місце у звітному році). 

2. За якою ставкою податку на прибуток підприємств оподатковуються дивіденди, виплачені банківською установою у 2023 році? 

Для визначення суми авансових внесків із податку на прибуток підприємств із сум дивідендів, що сплачені до дати набрання чинності Законом України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків та інших платників податків” від 21.11.2023 р. № 3474-IХ (далі - Закон № 3474), банками застосовувалась чинна у відповідному періоді основна (базова) ставка податку у розмірі 18% 

Нагадаємо, що деякі положення Закону № 3474 набули чинності 08.12.2023р., а деякі набувають чинності з 01.01.2023р. 

Якщо дивіденди сплачуються у 2023 році після набрання чинності Законом № 3474, для визначення суми авансових внесків банками застосовується основна (базова) ставка податку у розмірі 50% 

При цьому у Декларації за 2023 рік банк має здійснити перерахунок суми авансових внесків за весь 2023 рік за ставкою 50%. 

У рядку 6 додатка АВ до річної Декларації сума авансового внеску у зв'язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді та яка переноситься в рядок 20 АВ Декларації, визначається, виходячи зі значення рядка 5 цього додатка, за ставкою 50%.  

Одночасно сума авансових внесків із дивідендів, обрахована за ставкою 50%, відображається у рядку 16.2 додатка ЗП до рядка 16 ЗП Декларації та зменшує нараховану суму податку на прибуток банку за 2023 рік.  

3. Якщо банк у звітних періодах (квартал, півріччя та три квартали 2023 року) враховував у зменшення об’єкта оподаткування податком на прибуток податкові збитки за попередні періоди (відображав їх у складі різниць у додатку РІ до декларації), то яким чином слід відобразити у декларації за 2023 рік виправлені показники? 

У додатку РІ до Декларації банку за звітний податковий 2023 рік рядок 3.2.4 не заповнюється. 

4. Яка сума «податкових збитків» підлягає врахуванню у зменшення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств, починаючи зі звітних періодів 2024 року? 

Починаючи зі звітних періодів 2024 року, у зменшення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств враховується непогашена сума від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років станом на 01.01.2023 р., збільшена на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування, що виникла за підсумками 2023 звітного року. Таке врахування здійснюється з урахуванням обмежень, визначених пп. 140.4.4 ПКУ для великих платників податків.  

Довідково: погашеними вважаються суми від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років, для яких одночасно виконуються дві умови 

а) ці суми були включені до розрахунку об'єкта оподаткування майбутніх податкових (звітних) періодів; 

б) за рахунок цих сум було зменшено позитивне значення об'єкта оподаткування (прибуток) відповідних податкових (звітних) років, обраховане відповідно до пп. 134.1.1 ПКУ без урахування непогашеного від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років. 

5. Банк у грудні 2023 року виявив помилку, яка призвела до заниження об’єкта оподаткування податком на прибуток у першому кварталі 2023 року. За які періоди треба подати уточнені розрахунки, і за якою ставкою обчислювати податок на прибуток? Чи застосовуються штрафні санкції у разі уточнень? 

У такому разі застосовуються загальні правила для виправлення помилок, допущених при визначенні податкового зобов’язання. При цьому податкове зобов’язання в уточнюючій Декларації визначається за чинною до дати набрання чинності Законом № 3474 ставкою податку на прибуток (18%).  

Зверніть увагу! У разі відображення уточнених показників штрафи та пеня на суму заниженого податкового зобов’язання не нараховуються та не сплачуються з підстав, визначених пп. 69.38 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ 

Водночас банк у складі податкової декларації з податку на прибуток за 2023 рік здійснює перерахунок податкових зобов’язань за весь 2023 рік без застосування штрафних санкцій та пені.  

У рядку 06 Декларації за 2023 рік вказується розрахований наростаючим підсумком (з урахуванням уточнення за перший квартал) показник податкового зобов’язання з податку на прибуток, визначений за ставкою 50%.  

Значення рядка 18 Декларації дорівнює значенню рядка 17 Декларації за попередній звітний (податковий) період поточного року (з урахуванням уточнення). 

6. Після подачі декларації за 2023 рік банк виявив помилку, яка призвела до заниження об’єкта оподаткування податком на прибуток за 2023 рік. За якою ставкою слід обчислювати податок на прибуток в уточненому розрахунку? 

Податкове зобов’язання в уточнюючому розрахунку визначається за базовою ставкою податку на прибуток у розмірі 50% 

7. За якою ставкою оподатковуватиметься скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії банку за 2023 рік та наступні роки? 

Враховуючи те, що до скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії застосовується базова (основна) ставка податку, за 2023 рік у розмірі 50%, на наступні роки, починаючи з 2024 року, - 25%. 

Про змини ставки податку на прибуток для банків читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc та на нашому Telegram-каналі.