вгору

Вимоги для отримання ліцензії на виробництво алкогольних напоїв малими виробництвами виноробної продукції

ДПС роз’яснила особливості подання документів для отримання ліцензії на виробництво алкогольних напоїв для малих виробництв виноробної продукції.

Нагадаємо, шо малими виробництвами виноробної продукції є суб'єкти господарювання (у т. ч. іноземні, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які здійснюють за повним технологічним циклом без додавання спирту виробництво та розлив у споживчу тару вин виноградних, вин плодово-ягідних та/або напоїв медових в об'ємі, що не перевищує 10000 декалітрів на рік, з виноматеріалів виключно власного виробництва (не придбаних), отриманих шляхом переробки плодів, ягід, винограду, меду власного виробництва. Це визначено абзацом 50 ст. 1 Закону України від «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» від 19.12.1995 р. № 481 (далі – Закон № 481).

Виробництво алкогольних напоїв здійснюється суб’єктами господарювання (у т. ч. іноземними суб’єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) незалежно від форм власності за наявності відповідної ліцензії (ч. 7 ст. 2 Закону № 481).

Вимоги для отримання відповідної ліцензії для малих виробництв виноробної продукції подано у Таблиці.

Таблиця

Документи, що подаються для отримання ліцензії на виробництво алкогольних напоїв (для малих виробництв виноробної продукції)

Поширені

помилки у документах

Суб’єктом господарювання до ДПС (м. Київ, Львівська пл.,8) подається заява на отримання ліцензії на виробництво алкогольних напоїв (для малих виробництв виноробної продукції) із документами (завіреними нотаріально, або органом, який їх видав), визначеними Законом № 481, а саме:

1. копії засновницьких документів;

2. копія зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази малих виробництв виноробної продукції вимогам законодавства;

3. документ, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію у розмірі 780 грн.;

4. договір з акредитованою відповідно до законодавства лабораторією (у разі відсутності власної акредитованої лабораторії);

5. документи, що підтверджують право користування відокремленими нежитловими приміщеннями (цехами, підвалами, ангарами), призначеними для здійснення господарської діяльності, що належать СГ (у т.ч. іноземному СГ, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) на підставі будь-якого речового права, визначеного законодавством України та обладнанням для виробництва та розливу в споживчу тару вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових;

6. інформація щодо кодів згідно з УКТ ЗЕД на продукцію, яку планується виробляти.

1. Відсутня інформація щодо кодів УКТ ЗЕД на виноматеріали та вина.

2. Декларація заповнена не повністю.

3. Інформація, зазначена у декларації суперечить даним, зазначеним у інших документах, поданих разом із заявою на отримання ліцензії.

4. Відсутні відомості про реєстрацію Декларації.

5. Згідно з даними податкового обліку та реєстрів СГ зареєстровані в якості платника єдиного податку першої ‑ третьої груп.

 Термін розгляду документів – не пізніше 30 календарних днів з дня надходження заяви із документами.

Зазначені документи подаються в одному примірнику в копіях, засвідчених нотаріально або органом, який видав оригінал документа, або посадовою особою органу ліцензування.

Правила засвідчення копій документів визначені Національним стандартом України «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів ДСТУ 4163-2003», затвердженим наказом Держспоживстандарту від 07.04.2003 р. № 55, Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженими наказом Мін’юсту від 18.06.2015 р. № 1000/5 (далі – Правила), інструкціями з діловодства в окремих органах державної влади (місцевого самоврядування) та іншими нормативно-правовими актами.

Серед іншого, відповідно до п. 8 гл 10 розд. II зазначених Правил копія набуває юридичної сили лише в разі її засвідчення в установленому порядку.

Копії документів, які складені двома та більше сторонами (суб’єктами господарювання) посвідчуються всіма сторонами.

Довідково

Малі виробництва виноробної продукції здійснюють виробництво та розлив у споживчу тару вин виноградних, вин плодово-ягідних та/або напоїв медових з виноматеріалів виключно власного виробництва (не придбаних), отриманих шляхом переробки плодів, ягід, винограду, меду власного виробництва (ч. 20 ст. 2 Закону № 481).

Використання спирту при виробництві суб'єктами господарювання (у тому числі іноземними суб'єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) малих виробництв виноробної продукції заборонено (ч. 1 ст. 12 Закону № 481).

Про це повідомила ДПС.

Нагадуємо нашим користувачам, що в програмі M.E.Doc реалізована форма Заяви щодо ліцензії на виробництво (ідентифікатор – J/F1303302), яку можна сформувати та надіслати до ДПСУ.

Про те, що СГ незалежно від форми власності зможуть здійснювати виробництво спирту, отримавши відповідну ліцензію, ми інформували Вас у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc та на нашому Telegram-каналі.