вгору

Виплата зарплати з отриманої готівки в касу: чи є порушення?

Податківці надали роз’яснення, чи можна виплатити зарплату із готівки, яка надійшла в результаті отриманої/ повернутої фінансової допомоги, внесків до статутного фонду?

Постановою Правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148 затверджено Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (далі – Положення № 148).

Підпунктом 4 п. 3 розд. I Положення № 148 визначено, що готівкова виручка (готівка) – сума фактично одержаної готівки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), а також від операцій, що безпосередньо не пов’язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна.

Виплати, пов’язані з оплатою праці – виплати, віднесені до фонду оплати праці, а також до інших виплат, що не належать до цього фонду згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5 (пп. 1 п. 3 розд. I Положення № 148).

Cуб’єкти господарювання використовують готівкову виручку (готівку), у т. ч. готівку, одержану з банку, для забезпечення потреб, що виникають у процесі їх функціонування, а також для проведення розрахунків з бюджетами та державними цільовими фондами за податками і зборами (обов’язковими платежами). Це передбачено п. 17 розд. II Положення № 148.

Суб’єкти господарювання не мають права накопичувати готівкову виручку (готівку) у своїх касах понад установлений ліміт каси для здійснення витрат до настання строків цих виплат.

 При цьому абзацом третім п. 6 розд. II Положення № 148 визначено, що суб’єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами, зокрема, з фізособами – у розмірі до 50000 (п’ятдесяти тисяч) грн. уключно.

При знятті готівки з поточних рахунків з метою здійснення готівкових розрахунків із фізособами суб’єкти господарювання зобов’язані надавати на запит банку (філії, відділення) підтвердні документи, на підставі яких здійснюються такі готівкові розрахунки, необхідні банку (філії, відділенню) для вивчення клієнта з урахуванням ризик-орієнтованого підходу (абз. четвертий п. 6 розд. II Положення № 148).

Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінустанови/ юросіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку (далі – небанківські установи), шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку (абз. п’ятий п. 6 розд. II Положення № 148).

Зазначені обмеження готівкових розрахунків поширюються на розрахунки за правочинами, предметом яких є будь-які матеріальні та нематеріальні блага, які можуть бути оцінені в грошовій формі, в т. ч. на отриману/ повернуту фінансову допомогу та внески до статутного фонду.

Установа/підприємство має право зберігати в касі готівку для виплат, які належать до фонду оплати праці та здійснюються за рахунок готівкової виручки, понад установлений ліміт каси протягом трьох робочих днів з дня настання строків цих виплат у сумі, зазначеній у переданих до каси відомостях на виплату готівки (абз. другий п. 18 розд. II Положення № 148).

Отже, обмежень стосовно використання готівки, яка надійшла в касу, зокрема, в результаті отриманої/ повернутої фінансової допомоги, внесків до статутного фонду, для виплати заробітної плати діючим законодавством не встановлено. При цьому, зберігати готівку в касі для виплати заробітної плати понад установлений ліміт каси підприємство має право протягом трьох робочих днів з дня настання строків цих виплат.

Відповідь розміщена на Інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР», категорія 109.15.

На які види готівкових розрахунків не діє обмеження щодо граничних сум готівкових розрахунків, та чи діють готівкові обмеження при розрахунку платіжною карткою дізнайтесь з Блогу бухгалтера та Інформеру програми M.E.Doc. Приєднуйтесь до нашого Telegram-каналу.