вгору

З 12.10.2020 р. діє новий порядок проведення перевірок ФССУ

З 12.10.2020 р. набрала чинності постанова правління ФССУ № 23 від 02.10.2020 р., яка визначає порядок перевірки правильності використання страхувальниками страхових коштів Фонду соціального страхування України (далі – ФССУ) та застосування фінансових санкцій за порушення встановленого порядку їх використання.

Особливості проведення перевірок за новим порядком

 1. Перевірки проводяться з метою:
 • здійснення контролю за використанням страхових коштів ФССУ, обґрунтованістю виплати матеріального забезпечення, веденням і достовірністю обліку та звітності щодо їх надходження та використання;
 • виявлення та підтвердження неправомірно витрачених сум страхових коштів та/або вартості наданих соціальних послуг, нецільового використання коштів, невикористаних коштів ФССУ, забезпечення своєчасного та повного повернення таких коштів до бюджету ФССУ.
 1. Перевірки здійснюються посадовими особами ФССУ за місцезнаходженням страхувальника або в приміщенні робочого органу виконавчої дирекції ФССУ (його відділення) за згодою (письмовою заявою) страхувальника та за умови надання ним усіх необхідних документів для проведення перевірки.
 2. Посадові особи ФССУ мають право проводити камеральні та документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) перевірки достовірності відомостей, поданих страхувальниками для отримання страхових коштів ФССУ, дотримання порядку використання страхувальниками виділених йому страхових коштів та зупиняти виплати з ФССУ в разі відмови або перешкоджання з боку страхувальника у проведенні перевірки.
 3. Документальна планова перевірка проводиться відповідно до плану-графіка проведення документальних планових перевірок.

План-графік проведення документальних планових перевірок на наступний квартал формується щоквартально до 20 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому, який затверджується наказом робочого органу виконавчої дирекції ФССУ.

Докладніше з план-графіками перевірок ФССУ на 4 квартал 2020 р. можна ознайомитись у нашому матеріалі.

 1. До плану-графіка проведення документальних планових перевірок відбираються страхувальники, в яких наявна хоча б одна з таких підстав:
 • зростання кількості оплачених листків непрацездатності та/або днів тимчасової непрацездатності (вагітності та пологів), та/або сум матеріального забезпечення на зазначені цілі у звітному періоді в порівнянні з аналогічним періодом минулого року;
 • здійснення виплат матеріального забезпечення застрахованій особі в межах, наближених до максимальних розмірів у розрахунку на один день;
 • наявність витрат страхових коштів Фонду за відсутності сплати страхувальником єдиного внеску.

Страхувальники, по яким наявні декілька підстав для проведення перевірок, включаються до плану-графіка проведення документальних планових перевірок на наступний квартал в першу чергу.

Документальні планові перевірки страхувальників, в яких відсутні підстави для включення до плану-графіка проведення документальних планових перевірок, здійснюються не частіше ніж один раз на три роки.

 1. Документальні позапланові перевірки проводяться без попереднього повідомлення страхувальника за наявності хоча б однієї з таких підстав:
 • подання протягом місяця страхувальником до оплати за рахунок коштів ФССУ листків непрацездатності за страховими випадками, які настали в цьому місяці та які видані 10 і більше відсоткам застрахованих осіб, а для мікропідприємств (не більше 10 осіб) та малих підприємств (не більше 50 осіб) 50 і більше відсотків від загальної кількості застрахованих осіб страхувальника в цьому періоді за умови відсутності зростання рівня захворюваності;
 • видання одним закладом охорони здоров’я або лікарем, що проводить господарську діяльність з медичної практики як фізична особа – підприємець, 30 і більше відсотків листків непрацездатності у страхувальника;
 • збільшення в 1,1 і більше разів видатків ФССУ на матеріальне забезпечення у порівнянні з попереднім місяцем за умови відсутності у страхувальника аналогічного зростання фонду оплати праці;
 • виявлення робочим органом виконавчої дирекції ФССУ або його відділенням за результатами камеральної перевірки даних про неправомірне використання коштів ФССУ;
 • системні порушення щодо використання страхових коштів ФССУ, зокрема, за результатами двох попередніх документальних перевірок встановлені порушення використання страхових коштів ФССУ;
 • неподання страхувальником повідомлення про виплату коштів застрахованим особам протягом трьох місяців з дня здійснення фінансування ФССУ сум, зазначених в заяві-розрахунку;
 • подання страхувальником письмової заяви про здійснення перевірки за його бажанням;
 • розпочато процедуру припинення юридичної особи в результаті її реорганізації або ліквідації, а також у разі припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця або відокремленого підрозділу юридичної особи, відкриття провадження у справі про банкрутство страхувальника, отримання від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, повідомлення про прийняття страхувальниками, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», рішення про зняття з обліку платника єдиного внеску;
 • звернення застрахованої особи про порушення страхувальником законодавства у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • надання заперечень до акта проведеної перевірки у разі, коли страхувальник у своїх запереченнях посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки, та об’єктивний їх розгляд неможливий без проведення позапланової перевірки. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали предметом оскарження;
 • на вимогу правоохоронних органів або за рішенням суду.
 1. Право на проведення документальної планової перевірки страхувальника надається лише у випадку, коли йому не пізніше ніж за десять календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки вручено під розписку або надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення письмове повідомлення про проведення документальної планової перевірки із зазначенням дати початку проведення такої перевірки за формою, згідно з додатком 2 до цього Порядку.

! Страхувальник має право не допускати посадову особу ФССУ до здійснення документальної планової перевірки в разі неотримання повідомлення про здійснення планового заходу.

 1. Перешкоджання (відмова, недопущення) з боку страхувальника у проведенні посадовими особами ФССУ документальної перевірки є підставою для притягнення посадових осіб страхувальника до адміністративної відповідальності згідно зі ст.188-23 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також зупинення виплат ФССУ відповідно до ст. 10 Закону № 1105.

Нагадаємо, що ФССУ має право проводити перевірки під час карантину.

Про те, які перевірки дозволено проводити під час карантину, а також про те, що карантин продовжено до 31.12.2020 р., читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.