вгору

За яких умов діє автоматична реєстрація ПН/РК в ЄРПН?

Порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ПН/РК в ЄРПН) затверджено постановою КМУ «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» від 11.12.2019 р. № 1165 (далі - Порядок). 

Крім того, 08.07.2023 р. набула чинності постанова КМУ від 02.06.2023 р. № 574, якою внесено зміни до постанови Кабміну від 11 грудня 2019 р. № 1165 (далі - Постанова № 574).  

Так, п. 2 Постанови № 574 встановлено: 

 • положення п. 6-1 застосовуються до платників ПДВ, щодо яких рішення про відповідність критеріям ризиковості платника ПДВ прийнято з дня, наступного за днем набрання чинності Постановою № 574; 
 • положення п. 16-1 застосовуються до платників ПДВ, у яких реєстрацію ПН/РК зупинено відповідно до п. 1 додатка 3 до Порядку з дня, наступного за днем набрання чинності Постановою № 574. 

Пунктом 6-1 Порядку визначено, що у разі прийняття комісією регіонального рівня рішення про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку за результатами інформації та копій документів, поданих платником податку для підтвердження невідповідності критеріям ризиковості платника податку, або прийняття комісією центрального рівня рішення про задоволення скарги та скасування рішення комісії регіонального рівня про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку, наступного робочого дня після дати прийняття такого рішення підлягають автоматичній реєстрації ПН/РК, якщо одночасно виконуються такі умови: 

 • реєстрацію таких ПН/РК зупинено на підставі відповідності платника податку критеріям ризиковості згідно з рішеннями, прийнятими починаючи з дати останнього включення платника податку в перелік платників податку, які відповідають критеріям ризиковості, до дати подання інформації та копій документів, за результатами розгляду яких прийняте рішення про невідповідність критеріям ризиковості платника податку; 
 • дата подання для реєстрації в ЄРПН таких податкових накладних/розрахунків коригування припадає на період, що не перевищує 180 днів до дати подання інформації та копій документів, за результатами розгляду яких прийняте рішення про невідповідність критеріям ризиковості платника податку або рішення про відповідність критеріям ризиковості платника податку, якщо щодо такого рішення комісією центрального рівня задоволено скаргу та скасовано рішення комісії регіонального рівня про відповідність платника податку критеріям ризиковості; 
 • на початок операційного дня, протягом якого здійснюється така автоматична реєстрація в ЄРПН, операції в таких ПН/РК не відповідають критеріям ризиковості здійснення операцій згідно з додатком 3 та стосовно платника податку відсутнє чинне рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку; 
 • щодо таких ПН/РК платника податку комісією регіонального рівня не прийнято рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН відповідно до Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН, затвердженого наказом Мінфіну від 12.12.2019 р. № 520 (далі - Наказ № 520). 
 • у день такої автоматичної реєстрації в ЄРПН наявна сума податку, на яку платник податку має право зареєструвати такі ПН/РК в ЄРПН, обчислена відповідно до пп. 200-1.3 або 200-1.9 Податкового кодексу України (далі - ПКУ). 

Пунктом 16-1 Порядку визначено, що у разі прийняття комісією регіонального рівня рішення про врахування таблиці даних платника ПДВ або прийняття комісією центрального рівня рішення про задоволення скарги та скасування рішення комісії регіонального рівня про неврахування таблиці даних платника ПДВ, ПН/РК, реєстрація яких зупинена до дня, що передує даті прийняття рішення про врахування таблиці даних платника податку або рішення про неврахування таблиці даних платника податку, якщо щодо такого рішення комісією центрального рівня задоволено скаргу та скасовано рішення комісії регіонального рівня про неврахування таблиці даних платника податку, підлягають автоматичній реєстрації в ЄРПН на п’ятий робочий день, що настає за днем прийняття такого рішення, якщо одночасно виконуються такі умови: 

 • відсутнє рішення контролюючого органу про неврахування такої таблиці даних платника відповідно до п. 19 Порядку; 
 • у ПН/РК зазначені операції з кодами товарів згідно з УКТЗЕД/кодами послуг згідно з Державним класифікатором/умовним кодом такого товару, що відображені у такій таблиці даних платника податку, та операції, які на початок операційного дня, протягом якого здійснюється така автоматична реєстрація в ЄРПН, не відповідають критеріям ризиковості здійснення операцій та стосовно платника податку відсутнє діюче рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку; 
 • такі ПН/РК складені та подані для реєстрації в ЄРПН не раніше календарного місяця, що передує місяцю, у якому комісією регіонального рівня прийняте рішення про врахування/неврахування таблиці даних платника податку, якщо щодо такого рішення комісією центрального рівня задоволено скаргу та скасовано рішення комісії регіонального рівня про неврахування таблиці даних платника податку; 
 • щодо таких ПН/РК платника податку комісією регіонального рівня не прийнято рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН відповідно до Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН, затвердженого Наказом № 520; 
 • у день такої автоматичної реєстрації в ЄРПН наявна сума податку, на яку платник податку має право зареєструвати такі ПН/РК в ЄРПН, обчислена відповідно до пп. 200-1.3 або пп. 200-1.9 ПКУ. 

Таке роз'яснення надали податківці на Інформаційно-довідковому ресурсі “ЗІР”, категорія 101.18.  

Про період операцій в ПН/РК для розгляду питання ризиковості платника читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc та на нашому Telegram-каналі.