вгору

Закон № 3173: зміни у сфері контролю за обігом підакцизних товарів

З 27.07.2023 р. (з дня, наступного за днем опублікування) набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України у зв’язку із запровадженням електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах» від 29.06.2023 р. № 3173-IX (далі – Закон № 3173). Про підписання цього Закону ми повідомляли тут

Закон № 3173 вводиться в дію з 01.01.2026 р., крім окремих його норм, які набирають чинності з 22.01.2024 р. (через 180 календарних днів з дня його опублікування), та норм, що набрали чинності та введені в дію з 26.07.2023 р. (з дня опублікування Закону № 3173). 

Зміни з 26.07.2023 р. 

З дня опублікування Закону № 3173 набрали чинності та введені в дію такі норми: 

1) зміни до пп. 14.1.252 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) та до абз. одинадцятого ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 р. № 481/95-ВР (далі – Закон № 481) в частині уточнення визначення терміну «тютюнові вироби», зокрема віднесення до тютюнових виробів інших виробів з тютюну і його замінників, а також тютюнових виробів для вдихання без горіння шляхом нагрівання; 

2) в абз. двадцять першому ст. 1 Закону № 481 (у визначенні терміну «місце зберігання») слова «та тютюнових виробів» замінено словами «тютюнових виробів, тютюнової сировини та рідин, що використовуються в електронних сигаретах». Отже, розширено перелік товарів, які повинні зберігатися у місцях зберігання, відомості про місцезнаходження яких вносяться до Єдиного державного реєстру місць зберігання; 

3) зміни до ч. першої ст. 11-1 Закону № 481, якими уточнено вимогу щодо нанесення виробником або імпортером встановленої максимальної роздрібної ціни (далі – МРЦ) на тютюн, промислові замінники тютюну на пачку, коробку або сувенірну коробку тютюнових виробів; 

4) змінами до ст. 17 Закону № 481, якими: 

 • у абз. двадцять другому та двадцять п’ятому приведено у відповідність посилання на ч. ч. третю і четверту ст. 15 Закону № 481 (в частині встановлення обмежень щодо реалізації (передачі) ферментованої тютюнової сировини лише на експорт або виробникам тютюнових виробів, а також імпорту на митну територію України або придбання паперу цигаркового та фільтрів для виробництва сигарет та/або їх реалізація на митній території України лише за наявності ліцензії на право виробництва тютюнових виробів); 
 • передбачено встановити застосування фінсанкцій у вигляді штрафів у разі: 

- роздрібної торгівлі за цінами, вищими МРЦ на тютюн, промислові замінники тютюну, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, встановлених виробниками/імпортерами, у розмірі 100% вартості наявних у СГ товарів (продукції), але не менше 10000 грн; 

- виробництва та/або зберігання, та/або транспортування, та/або реалізації фальсифікованих рідин, що використовуються в електронних сигаретах, без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими паперовими марками акцизного податку, у розмірі 200% вартості товару (продукції), але не менше 17000 грн. 

Зміни з 22.01.2024 р. 

З 22.01.2024 р. набирають чинності та вводяться в дію норми щодо внесення таких змін: 

1) до ст. 225 ПКУ – запровадження оформлення податкового векселя при ввезенні виробником на митну територію України алкогольних напоїв в ємностях, які не є споживчою тарою, для їх розливу у споживчу тару. Порядок випуску, обігу та погашення таких податкових векселів буде встановлено КМУ (статтю доповнено новими п. п. 225.5-1 і 225.10); 

2) до ст. 1 та ст. 2-1 (викладена в новій редакції) Закону № 481 – удосконалення порядку ведення Єдиного реєстру обладнання та посилення контролю за обігом тютюнової сировини: 

 • встановлюється обов’язковість реєстрації обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини у Єдиному державному реєстрі обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів; 
 • уточнюється перелік обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів, який повинен бути внесений до Єдиного реєстру обладнання, а саме: 

- автоматизовані машини (механізми), що призначені для: 

-- підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини; 

-- нарізання тютюнового листа для наступного використання у виробництві тютюнових виробів; 

-- виробництва відновленого тютюну; 

-- виготовлення (виробництва) сигарет, цигарок, сигарил шляхом вкладення тютюнового листа або тютюнової суміші в сигаретний папір або цигаркові гільзи, або листи тютюну з наступним формуванням таких тютюнових виробів; 

-- пакування визначеної кількості сигарет, цигарок, сигарил у пачки відповідного формату шляхом розподілення єдиного потоку на порції визначеної кількості, вкладання таких порцій у заготовку пачки відповідного формату та фінального формування пачки з визначеною кількістю таких тютюнових виробів; 

- автоматизовані машини (механізми) – обладнання з електричним чи неелектричним нагріванням для обробки матеріалів шляхом зміни температури та механічні пристрої, які використовуються для промислового виробництва люлькового, нюхального, смоктального, жувального тютюну чи його замінників (нарізання, змішування, формування люлькового тютюну, махорки, тютюновмісних сумішей для кальянів, фінальне формування пачки (упаковки) тютюну чи махорки для смоктання, жування, нюхання чи вдихання без горіння шляхом нагрівання); 

- автоматизовані машини (механізми), призначені для нанесення марок акцизного податку на пачки відповідного формату. 

 • уточнюється перелік інформації, яка повинна міститися у заяві на реєстрацію/виключення обладнання з Єдиного реєстру обладнання, та документів, які подаються до таких заяв; 
 • встановлюється порядок знищення обладнання за заявою власника обладнання. 

Крім цього передбачено, що Порядок ведення Єдиного реєстру обладнання затверджується КМУ, а форми заяв про реєстрацію обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів, про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання, про виключення відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання, затверджуються Мінфіном. 

3) до ст. ст. 2, 3, 15 та 17 Закону № 481 – доповнення переліку підакцизних товарів, місця зберігання яких підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру місць зберігання, внесені такі зміни: 

 • встановлено обов’язок внесення місць зберігання тютюнової сировини (ст. 2 Закону) та рідин, що використовуються в електронних сигаретах (як це передбачено змінами до ст. ст. 2 та 15) до Єдиного державного реєстру місць зберігання, а також передбачена відповідальність за порушення таких вимог (зміни до ст. 17); 
 • передбачено, що виробництво та/або зберігання тютюнової сировини може здійснюватися лише: 
 • СГ (у т. ч. іноземними СГ, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які мають ліцензію на право виробництва тютюнових виробів  (лише у разі, якщо таке місце зберігання розташоване за іншою адресою (у приміщенні), ніж місцезнаходження виробництва); 
 • тютюново-ферментаційними заводами, які здійснюють реалізацію (передачу) ферментованої тютюнової сировини виробникам тютюнових виробів або на експорт; 
 • СГ, які займаються вирощуванням тютюну; 
 • запроваджується надання СГ в електронному вигляді витягу про внесення місця зберігання до Єдиного реєстру (на заміну Довідки про внесення місця зберігання до Єдиного реєстру); 
 • передбачено анулювання ліцензії у разі виробництва, зберігання, транспортування, торгівлі необлікованою тютюновою сировиною, яка зберігається в місці зберігання, не внесеному до Єдиного реєстру (доповнено ч. двадцять четверту ст. 3); 
 • уточнено вимоги до реєстрації / виключення з Єдиного реєстру місць зберігання спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу та алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини та рідин, що використовуються в електронних сигаретах. 

Зміни з 01.01.2026 р. 

Вводяться в дію норми, зокрема, щодо внесення комплексних змін до ПКУ та до Закону № 481, які передбачають запровадження електронної марки акцизного податку та електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, яка забезпечує відображення обігу товарів (продукції), що підлягають маркуванню, в Електронній системі обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, на всіх етапах переміщення таких товарів (продукції) від виробника/імпортера до кінцевого споживача. 

Про це повідомила ДПСУ. 

Про те, які зміни щодо акцизного податку з 01.08.2023 р., читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc та на нашому Telegram-каналі.