вгору

Закон №466: зміни в оподаткуванні ПДФО

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» від 16.01.2020 р. № 466-IX (далі – Закон № 466) вніс зміни і в оподаткування ПДФО.

Розглянемо основні моменти.

1. Не оподатковуються ПДФО (ст. 164 - ст.165 ПКУ), зокрема, такі виплати:

  • відшкодування моральної шкоди в розмірі, визначеному рішенням суду, але не вище чотирикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;
  • суми пенсій, розмір яких перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму;
  • сума страхових (регламентних) виплат, страхових відшкодувань, що здійснюються Моторним (транспортним) страховим бюро України (сума не може перевищувати розмір шкоди, фактично заподіяної вигодонабувачу (бенефіціару), що визначається за звичайними цінами на дату такої страхової виплати).

2. Платник податку має право розстрочити протягом 3-х років податкове зобов’язання, нараховане на основну суму боргу (кредиту),  за іпотечним кредитом, прощеним кредитором за його самостійним рішенням (було – кредиту та/або відсотків). 

3. Тепер до продажу інвестиційного активу прирівнюються також операції з повернення платнику податку коштів або майна (майнових прав), попередньо внесених ним (або особою, у якої інвестиційний актив був придбаний прямо чи опосередковано) до статутного капіталу емітента корпоративних прав, у разі виходу такого платника податку з числа засновників (учасників) такого емітента, зменшення статутного капіталу такого емітента чи ліквідації такого емітента (п. 170.2.2 ПКУ).

У разі продажу або придбання платником податку інвестиційних активів до/у нерезидентів - пов’язаних осіб або нерезидентів, зареєстрованих у державах (на територіях), що включені до переліку держав (територій), затвердженого Кабміном, доходи та витрати за такими операціями визначаються:

  •  у розмірі не нижче звичайної ціни – у разі продажу платником податку інвестиційного активу;
  •  у розмірі не вище звичайної ціни – у разі придбання платником податку інвестиційного активу.

Це правило не застосовується, якщо покупцем інвестиційного активу є прямо або опосередковано контрольована іноземна компанія, у якої продавець інвестиційного активу є контролюючою особою та яка залишається власником зазначеного інвестиційного активу станом на кінець звітного періоду, у якому відбулося відчуження інвестиційного активу.

4. ПКУ доповнено пунктами 170.13 і 170.13-1, якими визначено порядок оподаткування прибутку та доходів контрольованих іноземних компаній.

Платник податку - резидент, що визнається контролюючою особою щодо контрольованої іноземної компанії, зобов’язаний визначити частину прибутку контрольованої іноземної компанії та включити її до загального оподатковуваного доходу, що відображається в річній податковій декларації  та оподатковується за ставкою, визначеною п. 167.1 ПКУ (18%).

5. Зміни в оподаткуванні продажу нерухомості:

- оподаткування за основною ставкою 18% доходу, отриманого платником податку від продажу протягом звітного податкового року третього та наступних об’єктів нерухомості (транспортних засобів) (перший об’єкт на рік залишається за нульовою ставкою, другий – за ставкою 5%);

- звільняється від сплати 5% ПДФО під час продажу об’єкт незавершеного будівництва за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки.

6. Відповідальність за неподання (несвоєчасне подання) форми №1ДФ.

За неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не в повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкового розрахунку за формою №1ДФ застосовується штраф в розмірі 1020 грн (було 510 грн), за повторне порушення протягом року - 2040 грн (було 1020 грн).

Про зміни в оподаткуванні податком на прибуток, ПДВ та платників єдиного податку читайте  у Блозі бухгалтера, у Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.