вгору

Закон України № 466: визначено нові правила звітування платниками податку на прибуток та неприбутківцями

Нагадуємо, що Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» від 16.01.2020 р. № 466-ІХ внесено зміни до п. 46.2 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) стосовно подання платниками податкової звітності.

Так, платник податку на прибуток (крім платників податку на прибуток, які відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – Закон про бухоблік) зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом) подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог ст. 137 ПКУ.

Платники податку на прибуток, які відповідно до Закону про бухоблік зобов’язані оприлюднювати річну фінзвітність та річну консолідовану фінзвітність разом з аудиторським звітом, подають разом з податковою декларацією за відповідний податковий (звітний) період звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), складені до перевірки фінансової звітності аудитором. Звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) подаються платниками податку згідно з цим абзацом за формою, визначеною згідно з Законом про бухоблік, у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог ст. 137 ПКУ.

 Фінансова звітність або звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), що подаються відповідно до абз. першим та другим п. 46.2 ПКУ, є додатком до податкової декларації з податку на прибуток підприємств, ідентифікатор форми J0100118 (звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку) та її невід’ємною частиною.

Платники податку на прибуток, які відповідно до Закону про бухоблік зобов’язані оприлюднювати річну фінзвітність та річну консолідовану фінзвітність разом з аудиторським звітом, подають контролюючому органу річну фінансову звітність, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом у строк не пізніше 10 червня року, наступного за звітним. У разі неподання (несвоєчасного подання) річної фінансової звітності, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом, застосовується відповідальність, передбачена п. 120.1 ПКУ, для подання податкових декларацій (розрахунків).

Для частини чистого прибутку (доходу) податковими (звітними) періодами є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. Для господарських товариств, корпоративні права яких частково належать державі, та господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, що не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 01 травня року, який настає за звітним, податковим (звітним) періодом є календарний рік.

При цьому, розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку складається наростаючим підсумком та подається до контролюючих органів разом з фінансовою звітністю у строки, передбачені ст. 49 ПКУ.

Платники податку на прибуток – виробники сільгосппродукції, які обрали річний податковий (звітний) період відповідно до пп. 137.4.1 ПКУ, складають та подають з відповідною податковою декларацією фінансову звітність за перше півріччя минулого звітного року, за минулий звітний рік та за перше півріччя поточного звітного року.

Платники частини чистого прибутку (доходу) та/або дивідендів на державну частку, визначені Законом України «Про управління об’єктами державної власності», подають розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку за формою, затвердженою ДПАУ (ідентифікатор форми J0108207), та фінансову звітність.

Зверніть увагу, що неприбуткові підприємства, установи та організації, визначені п. 133.4 ПКУ, у т. ч. і профспілки, їх об’єднання та організації профспілок, утворені у порядку, визначеному законом, подають звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою, затвердженою Мінфіном (ідентифікатор форми J0101911), та річну фінансову звітність.

Про це інформує ГУ ДПС у Дніпропетровській області.

Також читайте на цю тему у Блозі бухгалтера, Інформері M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі:

Платник податку на прибуток включений до Реєстру неприбуткових організацій в середині кварталу: що зі звітністю;

Зміни в адмініструванні частини чистого прибутку та дивідендів на державну частку;

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу): як заповнити в M.E.Doc;

ДПС підтвердила: вперше за новою декларацією з прибутку слід звітувати з I кварталу 2021 р.