вгору

Змінено Порядок обліку платників податків

Мінфін затвердив наказ від 24.06.2020 р. № 323 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів» (далі – Наказ № 323).

Нагадуємо, Порядок обліку платників податків і зборів затверджено наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. № 1588 (далі – Порядок).

Які основні зміни передбачені?

1. Оновлено структуру реєстраційного (облікового) номера платників податків, який присвоюється контролюючим органом:

XX000000К, де:

  • XX – приймає значення 77 – для платників податків – резидентів, 88 – для платників податків – нерезидентів;
  • 000000 – порядковий номер;
  • К – контрольний розряд, який формується за алгоритмом, визначеним центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

2. Встановлено порядок взяття на облік у контролюючих органах іноземних компаній, організацій, дипмісій.

Так, взяття на облік здійснюється на підставі поданих до контролюючого органу документів, визначених:

п. 4.4 розд. IV цього Порядку – у разі отримання іноземною компанією, організацією, дипломатичною місією майнових прав на нерухомість або землю в Україні, які підлягають оподаткуванню, якщо спосіб та цілі отримання цього майна не потребують створення такою компанією (організацією) відокремленого підрозділу або постійного представництва нерезидента в Україні. У такому разі документи подаються нерезидентом до контролюючого органу за місцезнаходженням відповідного об’єкта;

п. 4.4 розд. IV цього Порядку (крім документів, визначених в абзаці четвертому п. 4.4 розд. IV цього Порядку) – якщо іноземна компанія, організація, дипломатична місія відкриває рахунок в банку або іншій фінустанові та не підпадає під дію абзацу другого цього підпункту. У такому разі документи подаються нерезидентом до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням банку (відокремленого підрозділу) або іншої фінустанови, в якому відкривається рахунок.

Взяті на облік згідно з цим підпунктом іноземні компанії, організації, дипмісії включаються до реєстру платників податків – нерезидентів з ознакою «іноземна компанія, що отримала майнові права на нерухомість або землю» або «іноземна компанія, що відкриває рахунок».

3. Оновлено порядок обліку фізосіб, які не є підприємцями і здійснюють незалежну професійну діяльність.

Так, для взяття на облік фізична особа, яка має намір провадити незалежну професійну діяльність, у строк 10 календарних днів після державної реєстрації (реєстрації) незалежної професійної діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізособи на провадження незалежної професійної діяльності, зобов'язана подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу до контролюючого органу за місцем свого постійного проживання, зокрема:

- копію кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, якщо заявником є архітектор, інженер технічного нагляду, інженерпроектувальник, експерт, який здійснює професійну діяльність, визначену отриманим кваліфікаційним сертифікатом (крім експертів, які відповідно до кваліфікаційного сертифіката мають право здійснювати експертизу проектної (містобудівної) документації, та відповідальних виконавців, які здійснюють професійну діяльність як працівники юрособи або фізособи-підприємця.

Якщо адвокат або судовий експерт провадить незалежну професійну діяльність індивідуально (не в складі державної спеціалізованої установи чи іншої юрособи) не з дати видачі відповідного свідоцтва, то для підтвердження періодів, протягом яких незалежна професійна діяльність не провадилась, подається документ відповідного уповноваженого органу чи витяг з реєстру, яким забезпечується реєстрація незалежної професійної діяльності, із зазначенням дат зупинення та поновлення права на заняття незалежною професійною діяльністю або дат зміни організаційної форми відповідної діяльності.

Ознака провадження незалежної професійної діяльності може бути встановлена контролюючим органом на підставі відомостей (даних) відповідного уповноваженого органу чи реєстру, яким забезпечується реєстрація незалежної професійної діяльності, якщо відповідний реєстр містить дані про те, що професійна діяльність провадиться незалежно (індивідуально).

Важливо! Фізособи, які здійснюють незалежну професійну діяльність та взяті на облік, як внутрішньо переміщені особи, можуть подати заяву для взяття на облік/зміну місця обліку до контролюючого органу за місцем реєстрації фактичного місця проживання такої внутрішньо переміщеної особи згідно з довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, копія якої подається до контролюючого органу.

4. Змінено порядок формування та подання форми № 20-ОПП.

Так, відокремлені підрозділи юрособи подають інформацію про об'єкти оподаткування, що знаходяться на їх балансі. Юрособа інформує про всі об'єкти оподаткування крім тих, відомості щодо яких надані до відповідних контролюючих органів відокремленими підрозділами такої юридичної особи.

У повідомленні за формою № 20-ОПП надається інформація про всі об'єкти оподаткування, що є власними, орендованими або переданими в оренду.

Під час надання повідомлень за формою № 20-ОПП застосовується принцип укрупнення інформації, яка надається про об'єкт оподаткування (наприклад, якщо подається інформація про об'єкти оподаткування - офіс, склад, склад-магазин, розташовані в одному офісному центрі за одною адресою, достатньо надати інформацію за одним із типів об'єктів оподаткування, зазначивши у найменуванні: офіс, склад, склад-магазин).

Принцип укрупнення інформації не застосовується під час надання інформації про об'єкти рухомого та нерухомого майна, які підлягають реєстрації у відповідному державному органі з отриманням відповідного реєстраційного номера (наприклад, у повідомленні за формою № 20-ОПП надається інформація і про земельну ділянку, і про об'єкт нежитлової нерухомості, що розташований на такій земельній ділянці).

Інформація про однотипні (за видом, використанням, станом та видом права власності) автомобільні транспортні засоби, які не є пунктами пересувної роздрібної торгівлі, громадського харчування або послуг, інших ніж пасажирські та вантажні перевезення, може бути подана в повідомленні за формою № 20-ОПП як узагальнена з типом об’єкта оподаткування «автомобільні транспортні засоби» та зазначенням кількості таких транспортних засобів в графі «Реєстраційний номер об'єкта оподаткування».

Повідомлення за формою № 20-ОПП з інформацією про об'єкти оподаткування, які зареєстровані у відповідному держоргані без присвоєння реєстраційного номера (кадастрового номера, реєстраційного номера об'єкта нерухомого майна), подаються до контролюючого органу за основним місцем обліку в паперовому вигляді із доданням копії документа, що підтверджує реєстрацію об'єкта оподаткування у відповідному держоргані. У такому разі графа 12 «Реєстраційний номер об’єкта оподаткування» повідомлення за формою № 20-ОПП не заповнюється.

Відомості, зазначені в повідомленні за формою № 20-ОПП, вносяться контролюючим органом до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб:

  • не пізніше наступного дня після отримання повідомлення за формою № 20-ОПП засобами електронного зв’язку в електронній формі;
  • не пізніше 10 робочих днів від дня надходження до контролюючого органу в паперовій формі повідомлення за формою № 20-ОПП.

5. Викладено у новій редакції деякі додатки, а саме:

  • додаток 5 (ф. № 1-ОПП);
  • додаток 6 (ф. № 1-РПП);
  • додаток 8 (ф. № 5-ОПП);
  • додаток 11 (ф. № 11-ОПП);
  • додаток 13 (ф. № 8-ОПП).

 Наразі наказ № 323 зареєстрований Мін’юстом і набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.

Зазначимо, що в програмі M.E.Doc реалізована форма № 20-ОПП (ідентифікатор форми J/F1312002). Як її заповнити, дивіться в інструкції від M.E.Doc.

Про нові штрафи за неподання форми № 20-ОПП читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.