вгору

Чи підлягає громадська організація обов’язковій реєстрації платником ПДВ?

Цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених Законом № 5073, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах. Це визначено ч. першою ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 р. № 5073 (далі - Закон № 5073). 

Бенефіціар - набувач благодійної допомоги (зокрема, територіальна громада), що одержує допомогу від одного чи кількох благодійників для досягнення цілей, визначених Законом № 5073. 

Суб’єктами благодійної діяльності є благодійні організації, які утворені та діють відповідно до Закону № 5073, а також інші благодійники та бенефіціари (ч. перша ст. 4 Закону № 5073). 

Статтею 6 Закону № 5073 передбачена можливість безоплатної передачі благодійником коштів, іншого майна, майнових прав у власність бенефіціарів для досягнення певних, наперед обумовлених цілей благодійної діяльності, відповідно до Закону № 5073. 

Відповідно до ч. першої ст. 169, ст. 172, ст. 173, ст. 327 Цивільного кодексу України, а також ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від імені та в інтересах територіальної громади правочини вчиняють уповноважені ними органи місцевого самоврядування (далі - ОМС). 

Отже, якщо діяльність ОМС здійснюється у сферах, зазначених у ст. 3 Закону № 5073, з дотриманням всіх обов’язкових умов, передбачених спеціальним законодавством, то ОМС можуть отримувати благодійну (у т. ч. - гуманітарну) допомогу для передачі набувачам благодійної допомоги. 

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами п. 1.1 ст. 1 Податкового кодексу України (далі - ПКУ). 

Умови для реєстрації особи як платника ПДВ, відповідно до яких реєстрація особи як платника ПДВ може здійснюватися як в обов'язковому порядку, так і за добровільним рішенням особи, визначена ст. 181 та ст. 182 ПКУ. 

У разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню, у т. ч. операцій з постачання товарів/послуг з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі (зокрема, але не виключно шляхом встановлення спеціального застосунку або додатку на смартфонах, планшетах чи інших цифрових пристроях), нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1000000 грн (без урахування ПДВ), така особа зобов'язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених ст. 183 ПКУ, крім особи, яка є платником єдиного податку першої – третьої групи (п. 181.1 ПКУ). 

Для цілей реєстрації платником ПДВ до загального обсягу операцій з постачання товарів/послуг включаються операції, що оподатковуються за будь-якою ставкою ПДВ (20 %, 0 %, 7 %, 14 %) та звільнені від оподаткування ПДВ. 

При цьому операції, передбачені пп. 197.1.15 ПКУ, що здійснені протягом періоду дії воєнного стану в Україні, громадськими об'єднаннями (далі - ГО) та/або благодійними організаціями, не включаються при визначенні загальної суми для обов'язкової реєстрації платником ПДВ відповідно до ст. 181 ПКУ (пп. 69.12 п.69 підр. 10 розд. XX ПКУ). 

Враховуючи вищевикладене, утворена і зареєстрована відповідно до законодавства ГО не підлягає обов’язковій реєстрації платником ПДВ, якщо обсяги постачання товарів/послуг перевищують 1 млн. грн. 

Крім того, відповідно до пп. 197.1.15 ПКУ звільняються від оподаткування ПДВ операції з надання благодійної допомоги, зокрема, безоплатне постачання товарів/послуг благодійним організаціям, утвореним і зареєстрованим відповідно до законодавства, а також надання такої допомоги благодійними організаціями набувачам (суб'єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації. 

Під безоплатним постачанням слід розуміти постачання товарів/послуг благодійним організаціям та набувачам благодійної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсації. 

Важливо! У разі недотримання умов, визначених пп. 197.1.15 ПКУ, такі операції оподатковуються на загальних підставах. 

Таке роз'яснення надали фахівці ДПСУ. 

Нагадаємо, в програмі М.E.Doc є можливість подати реєстраційну заяву платника ПДВ за ф. № 1-ПДВ (ідентифікатор форми - J/F1310110).   

Про те, які терміни подання заяви за формою № 1-ПДВ при добровільній реєстрації платником ПДВ та про обсяг оподатковуваних операцій для повторної реєстрації платником ПДВ, читайте в Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc та на нашому Telegram-каналі.