вгору

Дії платника у разі блокування ПН/РК - пам'ятка від Д. Гетманцева

На своєму Телеграм-каналі Д. Гетманцев розмістив пам’ятку платнику ПДВ. В зазначеній пам'ятці наведено алгоритм дій платника у разі зупинення реєстрації ПН/РК та подання Таблиці даних платника податків. 

У разі зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування (далі - ПН/РК), платник податку має право подати (протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у такій ПН) повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по ПН/РК, реєстрацію яких зупинено в ЄРПН (ідентифікатор форми - J/F1312603). 

Щодо подання повідомлення 

До повідомлення в обов’язковому порядку додаються пояснення та копії сканованих документів у вигляді окремих додатків (форма - J/F1360102) у форматі PDF 

Важливо! Сканкопії повинні бути якісними та розмір кожного додатка не повинен перевищувати 2 Мб. 

Документи, які необхідно надати для розблокування ПН: 

 1. Пояснення стосовно підтвердження інформації, зазначеної у ПН/РК. 

Також в поясненні слід зазначити: основний вид діяльності платника податку, наявність основних засобів та трудових ресурсів для ведення господарської діяльності (ОЗ повинні бути відображені у ф. 20-ОПП); 

 1. Перелік документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН, реєстрацію яких зупинено в ЄРПН, визначено в п. 5 Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН, затвердженого наказом Мінфіну від 112.2019 № 520. 

Передбачається, що за результатами розгляду поданих письмових пояснень та копій документів комісія регіонального рівня упродовж 5 робочих днів: 

 • або приймає рішення про реєстрацію ПН/РК в РПН та надсилає його платнику податку; 
 • або направляє повідомлення про необхідність надання додаткових пояснень та/або документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН (далі - Повідомлення) з пропозицією щодо надання додаткових пояснень та копій документів на підтвердження інформації, зазначеної у ПН/РК; 
 • або приймає рішення про відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН у разі надання платником податку копій документів, складених/оформлених із порушенням законодавства, та надсилає його платнику. 

Платник податку матиме право подати додаткові пояснення та копії документів на підтвердження інформації, зазначеної у ПН/РК, протягом 5 робочих днів з дня, наступного за днем отримання Повідомлення.  

Додаткові письмові пояснення та копії документів платник податку подає до ДПС в електронній формі. 

За результатами розгляду поданих додаткових пояснень та копій документів комісія регіонального рівня протягом 5 робочих днів, що настають за днем їх отримання, приймає рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН. 

Щодо подання Таблиці даних платника ПДВ 

На упередження зупинення ПН/РК в ЄРПН, суб’єктам господарювання реального сектору економіки рекомендується подати «таблицю даних платника ПДВ» (форма - J/F1312303) платникам ПДВ, які здійснюють діяльність, пов’язану зокрема з: 

 • виробництвом; 
 • будівництвом; 
 • наданням послуг (транспортних, бухгалтерських, охорони та ін.); 
 • виконанням різного роду робіт; 
 • с/г товаровиробництвом та інших. 

Таблиця платника ПДВ повинна містити інформацію щодо специфіки діяльності платника ПДВ, зокрема про види економічної діяльності (КВЕД), коди товарів (УКТЗЕД), послуг (ДКПП), які придбаються та реалізуються. 

Щодо особливості подання Таблиці даних платника ПДВ 

До таблиці даних обов’язково надаються пояснення, в якому зазначається вид діяльності, з посиланням на податкову та іншу звітність платника податку.  

В поясненні зазначається специфіка діяльності (суть господарської діяльності) та обґрунтування необхідності використання таблиці даних платника ПДВ; наймані працівники задіяні у господарській діяльності; наявність ліцензії/дозвільних документів/ допусків тощо, необхідних для здійснення діяльності (у разі необхідності); основні фонди/засоби, матеріальні активи, транспортні засоби, земельні угіддя тощо, які використовуються в діяльності на правах власності чи оренди. 

Нагадаємо, 08.07.2023 р. набрала чинності Постанова КМУ від 02.06.2023 р. № 574, якою внесено зміни до Порядку № 1165 та передбачено механізм адміністративного оскарження рішень про внесення платника податку до переліку ризикових та неврахування таблиць даних. 

Важливо: 

 • у разі ведення декількох видів діяльності доцільно буде подати Таблицю даних платника ПДВ окремо на кожен з них. 
 • таблицю даних з кодами, на які вже є врахована таблиця не потрібно повторно подавати. 
 • при поданні до ДПС таблиці даних платника податку враховуйте відповідність виду економічної діяльності платника та кодів товарів (послуг), що постачаються (реалізуються) платником на території України. 
 • подана інформація повинна відповідати показникам податкової звітності.  
 • дотримуйтесь принципу відповідності кодів товарів (послуг), що постачаються (реалізовуються) платником та наявних у платника основних засобів, працівників, необхідних для виробництва та реалізації таких товарів (послуг).  
 • якщо підприємство займається вирощуванням с/г продукції слід надати статистичну звітність ф. №4-СГ, 37-СГ, 29-СГ, яка свідчить про посіви та зібраний урожай. 
 • основним критерієм, за яким приймається рішення Комісії про врахування таблиці даних платника податку є підтвердження наявності достатньої матеріально-технічної бази та людських ресурсів для ведення господарської діяльності (пояснення мають розкривати суть господарських операцій, тобто розкривати економічну вигоду, виправданість ризику і ділову мету).  

Про те, які дії платника у разі неврахування таблиці даних платника податку, та як подати пояснення до Таблиця даних платника ПДВ, читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc та на нашому Telegram-каналі.