вгору

До уваги платників податку на прибуток, які здійснюють діяльність з торгівлі валютними цінностями за готівку

У звʼязку зі змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування діяльності з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі» від 03.11.2022 р. № 2720-IX (далі – Закон № 2720) та враховуючи набрання з 31.03.2023 р. чинності наказом Мінфіну від 20.02.2023 р. № 101, зі змінами, яким затверджено зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі – Декларація), пов’язані з особливостями оподаткування податком на прибуток підприємств, ДПСУ повідомляє наступне.

Законом № 2720 ст. 141 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), доповнено п. 141.13, який визначає особливості оподаткування діяльності з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі.

Так, платники податку, які здійснюють діяльність із торгівлі валютними цінностями у готівковій формі, сплачують щомісяця, не пізніше останнього операційного (банківського) дня поточного місяця, авансовий внесок із податку на прибуток підприємств за кожний пункт обміну іноземної валюти, внесений до Реєстру пунктів обміну іноземної валюти станом на перше число поточного місяця.

Авансовий внесок із податку на прибуток підприємств сплачується у розмірі:

а) 3 мінімальних заробітних плат (далі – МЗП), встановлених законом станом на 01 січня звітного (податкового) року, за кожний пункт обміну інвалюти, розташований у населеному пункті, чисельність населення якого перевищує 50 тисяч, за статистичними даними чисельності наявного населення України, розміщеними на вебсайті спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі статистики станом на 01 січня року, що передує поточному року;

б) 1 МЗП, встановленої законом станом на 01 січня звітного (податкового) року, за кожний пункт обміну іноземної валюти, розташований в інших населених пунктах або за межами населених пунктів.

Авансові внески з податку на прибуток підприємств є невід’ємною частиною податку на прибуток підприємств.

У зв’язку з зазначеним, Декларацію доповнено додатком ОВ, в якому платники податку на прибуток підприємств, які здійснюють діяльність із торгівлі валютними цінностями у готівковій формі, розраховують суму таких авансових внесків.

У рядку 26 додатка ОВ визначається загальна сума авансового внеску з пунктів обміну інвалют, що сплачена у звітному (податковому) періоді. Сума авансового внеску сплачується щомісяця та визначається у графі 4, значення якої розраховується за формулою, передбаченою у примітці 1 додатка ОВ. Приклад заповнення див. у матеріалі.

При цьому показник рядка 26 додатка ОВ переноситься до рядка 26 ОВ Декларації. Для платників, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік, рядок 28 дорівнює рядку 26 ОВ Декларації.

Крім того, у зв’язку із внесеними змінами Законом № 2720, форму Декларації та додаток ВП до Декларації доповнено:

  • рядками 26 ОВ – 28, які заповнюють платники податку, що сплачують авансові внески з пунктів обміну іноземних валют у звітному (податковому) періоді, попередньому звітному (податковому) періоді, за результатами останнього звітного (податкового) періоду;
  • розділом «Виправлення помилок щодо суми авансових внесків із пунктів обміну іноземних валют», у якому відображається збільшення (зменшення)  податкового зобов’язання, сума штрафу та пеня (ряд. 38–41 форми Декларації та ряд. 36–38 додатка ВП до Декларації).

Відповідно до пп. 141.13.3 ПКУ сплачена протягом звітного (податкового) періоду сума авансових внесків із податку на прибуток підприємств зменшує податкові зобов’язання з податку на прибуток підприємств, розраховані за результатами такого звітного (податкового) періоду за ставкою, визначеною п. 136.1 ПКУ, у сумі, що не перевищує суму нарахованого податкового зобов’язання за такий податковий (звітний) період.

У зв’язку з зазначеним додаток ЗП до Декларації доповнено рядком 16.5, в якому відображається сума нарахованих та сплачених авансових внесків із пунктів обміну іноземних валют, що зменшує податкові зобов’язання з податку на прибуток підприємств (рядок 16). Приклад заповнення див. тут.

Показник рядка 16.5 додатка ЗП визначається у сумі, що не перевищує позитивне значення: рядок 06 + рядок 06.1 КІК Декларації – рядок 16.4.1 додатка ЗП до рядка 16 ЗП Декларації.

До відома! Якщо в результаті зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення. Це передбачено п. 46.6 ПКУ.

Отже, платники податку на прибуток підприємств, які здійснюють діяльність з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі, матимуть змогу подати Декларацію за оновленою формою (ідентифікатор форми J0100124), починаючи зі звітного (податкового) періоду – півріччя 2023 року із відображенням сплачених протягом такого звітного (податкового) періоду сум авансових внесків із пунктів обміну іноземних валют у додатку ОВ до Декларації, та врахувати відповідні суми у зменшення податкових зобов’язань із податку на прибуток підприємств у додатку ЗП до Декларації відповідно до положень п. 141.13 ПКУ.

https://lh3.googleusercontent.com/63LrV4lniw7M_DXBPPZeRq8IRsPFJfZXFkh9luOQEQsiGDGVjjGxTs1hJ2Z8n3RMiiPLOJAqsy1BKyj8PmhZT58EOkkHBdSuw_0sDk-HEk25rPIbac-pCsxyCdcve7NO1GtbDV7ungxOiLjI_Y66_48 З 01.07.2023 р. прийматимуть декларації з податку на прибуток за новими формами, зокрема квартальну та річну декларацію (J0100124) та додатки ОВ (J0115924) та ЗП до неї (J0111424).

Слідкуйте за оновленнями М.E.Doc.

Про зміни у додатках до Податкової декларації з податку на прибуток відповідно до проекту Мінфіну читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc та на нашому Telegram-каналі.