вгору

Додаткові економічні гарантії: що передбачено Законопроєктом № 3275?

Продовжимо розглядати інші зміни, внесені проектом Закону від 29.03.2020 р. № 3275 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)» (далі – Законопроект № 3275). Нагадаємо, що Законопроєкт був прийнятий ВРУ на позачерговому пленарному засіданні 30.03.2020 р. і готується на підпис.

I. Зміни до Закону про ЄСВ.

1. Продовжений строк тимчасового незастосування штрафний санкцій на період з 01.03.2020 р. до 31.05.2020 р. (раніше було до 30.04.2020 р.) за такі порушення:

 • несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) ЄСВ;
 • неповна сплата або несвоєчасна сплата ЄСВ одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів);
 • несвоєчасне подання звітності до ДПС.

Також за ці періоди не застосовується пеня, а нарахована пеня підлягає списанню.

2. Продовжений мораторій на документальні перевірки з ЄСВ до 31.05.2020 р. Розпочаті, але не завершені перевірки, зупиняються на відповідний термін.

3. Тимчасове зупинення розгляду скарг платників ЄСВ, що надійшли / надійдуть до 31.05.2020 р. та/або які не розглянуті станом на 18.03.2020 р., без будь-яких наслідків. При цьому, тимчасове продовження строку подачі скарг до 31.05.2020 р. платниками ЄСВ, термін подачі яких припадає на період з 18.03.2020 р. по 31.05.2020 р.

Зверніть увагу! Відсутнє звільнення від сплати ЄСВ фізосіб-підприємців за себе за травень 2020 р. Тобто, звільнення від сплати ЄСВ діє за нарахуваннями березня-квітня 2020 р.

II. Зміни до Закону про ціни та ціноутворення.

У 10 разів збільшено штрафи:

 • за надання уповноваженим органам недостовірних відомостей – штраф у розмірі 1000 ндмг, тобто становить 17000 грн (було 100 нмдг, 1700 грн);
 • за невиконання приписів уповноважених органів або створення перешкод для виконання покладених на них функцій – 2000 нмдг, тобто становить 34000 грн (було 200 нмдг, 3400 грн).

III. Зміни до ст. 165-2 КпАП щодо порушення порядку формування та застосування цін та тарифів.

Збільшено штрафи за порушення порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів, а також знижок, націнок, доплат до них:

 • на громадян 100 нмдг (1700 грн) і на посадових осіб – 150 нмдг (2550 грн). Раніше штраф застосовувався до посадових осіб у розмірі від 5 до 10 нмдг (від 85 до 170 грн).

За повторне протягом року порушення штраф на громадян до 150 ндмг (до 2550 грн), на посадових осіб – 200 нмдг (3400 грн). Раніше штраф застосовувався лише до посадових осіб від 10 до 15 нмдг (від 170 грн до 255 грн).

Нова норма! Якщо відповідні дії вчинені на період карантину, встановленого КМУ та/або товарів, що мають істотну соціальну значущість, перелік яких визначений КМУ, якщо ціна перевищила у 1,2 рази рівень ціни, визначений КМУ на такий товар – до громадян застосовується штраф від 200 до 250 нмдг (від 3400 грн до 4250 грн) і на посадових осібвід 250 до 300 нмдг (від 4250 грн до 5100 грн).

ІV. Зміни до Закону про бухоблік та фінансову звітність.

Закон доповнюється п. 1-2 Прикінцевих положень, згідно з яким особи, відповідальні за своєчасне та у повному обсязі подання та оприлюднення фінзвітності, звільняються від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінзвітності за 2019 рік або консолідованої фінзвітності за 2019 рік разом з аудиторським звітом, якщо така звітність буде оприлюднена у період дії встановленого карантину або протягом 90 календарних днів з дня, наступного за днем завершення такого карантину, але не пізніше 31.12.2020 р. Для підприємств, які є емітентами цінних паперів – протягом строку, встановленого п. 7 Розд. VII Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», але не пізніше 31.12.2020 р.

Зверніть увагу! При цьому строк подання проміжної фінансової звітності за I квартал 2020 р. залишився незмінним – до 25.04.2020 р.

V. Зміни до Закону про цінні папери та фондовий ринок.

Тимчасово, у зв’язку з проведенням заходів для запобігання поширення коронавірусу, положення ст. 40 Закону щодо строків розкриття річної інформації про емітента за 2019 рік не застосовуються у 2020 році. Така річна інформація може бути розкрита емітентами цінних паперів до 30.04.2020 р., а після зазначеної дати розкривається протягом 5 робочих днів після:

 • проведення загальних зборів акціонерів в порядку, встановленому п. 10 Розд. XVII Закону України «Про акціонерні товариства»;
 • проведення загальних зборів учасників ТОВ, які є емітентами цінних паперів, в порядку, встановленому п. 51 Гл. VIII Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

VI. Зміни до Законів про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю, а також про акціонерні товариства.

Тимчасово не застосовуються строки проведення річних загальних зборів учасників товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю, які є емітентами цінних паперів. При цьому їх проведення під час карантину не є порушенням.

Річні загальні збори учасників за результатами 2019 фінансового року мають бути проведені у строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину. Можливе дистанційне проведення зборів для товариств емітентів цінних паперів, якщо відповідний тимчасовий порядок буде розроблений НКЦПФР. Аналогічні норми передбачені і для акціонерних товариств.

VII. Зміни до Цивільного кодексу України.

«Прикінцеві та перехідні положення» ЦКУ доповнено наступними пунктами, що діють на час карантину для запобігання коронавірусу:

 • строки, визначені статтями 257, 258, 362, 559, 681, 728, 786, 1293 цього Кодексу продовжуються на строк дії такого карантину (отже, зокрема, загальний та спеціальні строки позовної давності);
 • забороняється підвищення процентної ставки за кредитним договором.
 • з моменту установлення карантину, введеного постановою КМУ від 11.03.2020 р. № 211 (з наступними змінами і доповненнями) і до його завершення в установленому законом порядку наймач звільняється від плати за користування майном відповідно до ч. 6 ст. 762 ЦКУ. Ця норма доволі неоднозначна і потребує додаткових роз’яснень юристів.

Закон набирає чинності з дня опублікування.

З переліком інших змін, прийнятих законопроєктом № 3275, можна ознайомитись у матеріалах Блогу бухгалтера, в розділі Інформер програми M.E.Doc:

ВРУ прийняла ще один закон про податкові пільги №3275;

Гнучкий режим роботи та надомна праця – у Законопроєкті № 3275.

Читайте нас і на Telegram-каналі.