вгору

ІПК можна отримати в електронному вигляді

З набранням чинності змін, внесених Законом України від 16.01.2020 р. № 466-IX, звернення платників податків на отримання індивідуальної податкової консультації можуть надаватися і в електронній формі.

Звернення платників на отримання індивідуальної податкової консультації (далі – ІПК) у паперовій або електронній формі має містити такі дані:

  • найменування для юридичної особи або П.І.Б. для фізичної особи, податкову адресу, а також номер засобу зв’язку та адресу електронної пошти, якщо такі наявні;
  • код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки (для фізичних осіб) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);
  • зазначення, в чому полягає практична необхідність отримання податкової консультації (наведення фактичних обставин);
  • підпис платника податків або кваліфікований електронний підпис (КЕП);
  • дату звернення.

Всі ці вимоги зазначені у п. 52.1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Якщо звернення не відповідатиме вказаним вимогам, ІПК не надаватиметься, про що буде повідомлено платника в паперовій або в електронній формі (п. 52.2 ПКУ).

За вибором платника податків ІПК надається в усній, у паперовій або електронній формі.

ІПК обов’язково повинна містити назву – індивідуальна податкова консультація, реєстраційний номер в єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій, опис питань, що порушуються платником податків, з урахуванням фактичних обставин, зазначених у зверненні платника податків, обґрунтування застосування норм законодавства та висновок з питань практичного використання таких норм законодавства (п. 52.3 ПКУ).

На ІПК або відповідь, що надається податковим органом в електронній формі, накладається електронний підпис уповноваженої посадової особи податкового органу відповідно до вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

Важливо! ІПК має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Звертаємо увагу! Норми щодо звільнення від відповідальності, включаючи фінансової (штрафні санкції та/або пеня), платника податків, який діяв відповідно до наданої ІПК, а також узагальнюючої податкової консультації (п. 53.1 ПКУ) діятимуть до 31.12.2020 року.

З 01.01.2021 р. наберуть чинності зміни, відповідно до яких обставинами, що звільняють від фінансової відповідальності за вчинення податкових правопорушень та порушення іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, зокрема, є вчинення діяння (дії або бездіяльності) особою, яка діяла у відповідності до ІПК, наданої такому платнику податків у паперовій або електронній формі, за умови, що така консультація зареєстрована в єдиному реєстрі ІПК, або до узагальнюючої податкової консультації та/або до висновку об'єднаної палати, Великої Палати Верховного Суду щодо застосування норми права, від якого в подальшому було відступлено (пп. 112.8.2 ПКУ).

Про це поінформували податківці ДПС у Житомирській області.

Про нову концепцію відповідальності, яка передбачена Законом № 466, а також про звільнення від відповідальності на підставі ІПК продовжує діяти, читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.