вгору

Коли здійснюється нарахування амортизації на законсервовані ОЗ?

Нагадаємо нашим користувачам, що консервація основних засобів – це низка заходів, які мають на меті забезпечити їх довгострокове зберігання, якщо сталося припинення виробничої та іншої господарської діяльності підприємства з можливістю подальшого відновлення їх функціонування (розконсервація).

Законом № 786 уточнено випадки ненараховання амортизації за період невикористання (експлуатації) основних засобів у господарській діяльності, які визначені у ч. 3 пп. 138.3.1 Податкового кодексу України (далі - ПКУ).

Починаючи з 08.08.2020 р., амортизація для цілей податкового обліку не нараховується за період невикористання (експлуатації) основних засобів у господарській діяльності у зв’язку з їх консервацією.

Зазначимо, що раніше Законом № 466 також уточнювались правила нарахування амортизації, визначені пп. 138.3.1 ПКУ. Зокрема, починаючи з 23.05.2020 діяло правило, відповідно до якого не нараховувалася податкова амортизація за період невикористання (експлуатації) основних засобів у господарській діяльності у зв'язку з їх модернізацією, реконструкцією, добудовою, дообладнанням та консервацією.

Наразі, Закон № 786 скоротив перелік операцій без амортизаційних відрахувань суто до консервації.

Відповідно до наказу Мінфіну «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів» від 30.09.2003 р. № 561 нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об'єкта основних засобів, переведення його на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію. Нарахування амортизації поновлюється, починаючи з місяця, наступного за місяцем введення об'єкта в експлуатацію після реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації.

Отже, якщо нарахування амортизації по об’єкту основних засобів не здійснювалося за період невикористання (експлуатації) основних засобів у господарській діяльності у зв'язку з їх модернізацією, реконструкцією, добудовою, дообладнанням з червня 2020 року, то для цілей виконання оновлених вимог пп. 138.3.1 ПКУ, таке нарахування може бути відновлене починаючи із вересня 2020 року.

Про це зазначено на сайті Офісу ВПП.

Також читайте про зміни у застосуванні виробничого методу амортизації та які нововведення передбачені Законом № 786 в оподаткуванні податком на прибуток підприємства у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.