вгору

Мінфін пропонує удосконалити форму Звіту в розрізі країн МГК

Мінфін на своєму сайті оприлюднив проект наказу “Про внесення змін до наказу Мінфіну від 14.12.2020 р. № 764”, яким пропонується внести зміни до форми Звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній та Порядку його заповнення (далі - проект наказу). 

Проект наказу розроблено за необхідністю приведення положень наказу № 764 у відповідність до Закону України № 2970 та удосконалення форми Звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній (далі - МГК) та Порядку його заповнення. 

Так, проектом наказу, зокрема, пропонується: 

  • надати визначення понять «Багатостороння угода CbC», «Угода QCAA», «учасник міжнародної групи компаній»; 
  • навести у новій редакції визначення понять «материнська компанія міжнародної групи компаній», «міжнародна група компаній», «уповноважений учасник»; 
  • визначити, що для цілей ПКУ, якщо ним прямо не передбачено інше, міжнародні договори, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, включають Конвенцію про взаємну адміністративну допомогу у податкових справах, міжнародний договір України про уникнення подвійного оподаткування та інші міжнародні договори про обмін інформацією для податкових цілей, згоду на обов’язковість яких надано ВРУ, а також укладені на їх підставі міжвідомчі договори; 
  • уточнити обставини та умови подання Звіту в розрізі країн МГК (зокрема, випадки невиконання угоди QCAA та показники мінімального розміру сукупного консолідованого доходу МГК, до якої входить платник податків); 
  • уточнити перелік інформації, яку має містити Звіт в розрізі країн МГК в розрізі кожної юрисдикції (держави, території), у якій зареєстрований учасник відповідної МГК або в якій МГК здійснює свою діяльність, та щодо кожного учасника такої МГК; 
  • визначити підстави подання платником податків уточненого Звіту в розрізі країн МГК (зокрема, у разі виявлення контролюючим органом помилок у поданому Звіті в розрізі країн МГК або отримання повідомлення про такі помилки від компетентного органу іншої юрисдикції на підставі угоди QCAA); 
  • уточнити звітні періоди та терміни першого подання Звіту в розрізі країн МГК. 

Цей наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування. 

Про Звіт у розрізі країн МГК, коли вперше подавати Звіт МГК резидентам України – материнським компаніям МГК та про відповідальність платників податків за неподання (несвоєчасне подання) Звіту, Повідомлення про МГК, читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc та на нашому Telegram-каналі.