вгору

Навчальні відпустки: коли можна отримати та яка тривалість

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки:

  1. на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому та другому курсах у вищих навчальних закладах:
  • першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 10 календарних днів;
  • третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 20 календарних днів;
  • незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання – 30 календарних днів.
  1. На період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у вищих навчальних закладах:
  • першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 20 календарних днів;
  • третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 30 календарних днів;
  • незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання – 40 календарних днів.
  1. На період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від рівня акредитації – 30 календарних днів.
  2. На період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання першого та другого рівнів акредитації, – два місяці, а у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації – чотири місяці.

Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації.

Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 календарних днів на кожний іспит.

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів та за їх бажанням протягом чотирьох років навчання – один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати працівника.

Для працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, законодавством може встановлюватись інша тривалість відпусток у зв’язку з навчанням.

Роз’яснення розміщено на сайті Управління Держпраці у Полтавській області.

Про надання відпустки за власний рахунок під час карантину читайте у Блозі бухгалтера, Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.