вгору

НБУ оцінюватиме небанківські фінустанови за рівнем ризику та суспільної важливості

Нацбанк затвердив критерії оцінки ступеня ризику учасників ринку небанківських фінансових послуг (далі – учасників ринку) та їх суспільної важливості.

Перелік цих критеріїв та порядок їхнього застосування наведено в Положенні про встановлення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення діяльності учасниками ринку небанківських фінансових послуг, їх суспільну важливість, на підставі яких визначається періодичність проведення планових інспекційних перевірок, та порядок їх застосування, затвердженому постановою НБУ від 11.12.2020 р. № 157. Про проєкт цього Положення ми писали тут.

Це Положення дозволяє Нацбанку фокусувати нагляд на учасниках ринку зі значним ступенем суспільної важливості та вищим ступенем ризику. Цей розподіл дозволить регулятору застосовувати ризик-орієнтований підхід та врахувати принцип пропорційності для визначення інтенсивності наглядових дій (зокрема, періодичності планових перевірок).

Критеріями оцінки ступеня ризику учасників ринку є такі:

 • стан корпоративного управління, управління ризиками та внутрішнього контролю;
 • показники діяльності;
 • дотримання обов’язкових критеріїв і нормативів, а також інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами.

Частота та період проведення оцінювання учасників ринку:

 • Нацбанк проводитиме оцінку ступеня ризику та оцінку суспільної важливості учасника ринку один раз на рік, не пізніше 15 грудня року, в якому проводиться оцінка;
 • періодом оцінювання учасника ринку є період з 1 жовтня попереднього року до 30 вересня поточного року;
 • оцінка ступеня ризику проводиться учасниками ринку, які станом на дату проведення оцінки мають чинну ліцензію на провадження діяльності з надання фінпослуг;
 • Нацбанк має право визначити учасників ринку, щодо яких не проводиться оцінка суспільної важливості. Такі установи не включаються до плану проведення планових перевірок. Нацбанк має право проводити позапланові інспекційні перевірки та здійснювати безвиїзний нагляд за цими учасниками ринку.

Особливості проведення оцінювання учасників ринку:

 • кожен показник та його вага в оцінці кожного з критеріїв визначається та розраховується залежно від типу учасника ринку: окремо для страховиків, кредитних спілок, фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців;
 • за результатами оцінки ступеня ризику учаснику ринку присвоюється бал: 1 (низький), 2 (середній), 3 (високий) та 4 (критичний);
 • з урахуванням визначених критеріїв, видів діяльності, розміру, обсягів (частки) на ринку фінпослуг, структури, а також інших показників учасника ринку Нацбанк відносить його до однієї з 4 груп суспільної важливості.

Періодичність проведення планових перевірок:

 • складання плану проведення планових інспекційних перевірок учасників ринку на наступний рік відбувається відповідно до результатів оцінки ступеня ризику та суспільної важливості учасників ринку, а також з урахуванням наявних наглядових ресурсів та пріоритетів;
 • планова перевірка кожного учасника ринку проводитиметься не частіше одного разу на рік;
 • планові перевірки учасників ринку – учасників фінансової групи відбуватимуться одночасно з плановою перевіркою відповідальної особи такої фінансової групи;
 • визначення періодичності проведення планових перевірок здійснюватиметься за матрицею, де на основі розрахованого балу ступеня ризику та групи суспільної важливості зазначено періодичність планових перевірок – від 1 разу на рік до 1 разу на 5 років.

За результатами здійснення оцінки учасників ринку за відповідними критеріями Нацбанк визначить план проведення планових інспекційних перевірок учасників ринку на 2021 рік.

Про це повідомлено на сайті НБУ.

Щодо нового порядку фінмоніторингу небанківськими фінустановами, оприлюднення проєкту Положення про вимоги до структури власності надавачів фінпослуг та оновленого проєкту Положення про інспекційні перевірки небанківських фінустанов читайте у Блозі бухгалтера, у Інформері M.E.Doc та на нашому Telegram-каналі.