вгору

Працівник не хоче у відпустку, а вимагає компенсацію: що робити роботодавцю?

Надання працівнику щорічної оплачуваної відпустки визначено ст. 45 Конституції України і реалізує його право на відпочинок.

ГУ Держпраці в Кіровоградській області надано роз’яснення щодо небажання працівника використати щорічну відпустку повної тривалості і його вимога надати грошову компенсацію за невикористану відпустку.

Тривалість та порядок надання працівникам відпусток визначено Кодексом законів про працю України (далі - КЗпП) та Законом України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР (далі – Закон № 504).

Якщо працівник відмовляється використовувати надане йому Конституцією України та Законом № 504 право на відпочинок (щорічну відпустку), то роботодавець, оскільки рішення про надання чи ненадання відпустки належить тільки до його компетенції, має право в межах, установлених графіком відпусток, без заяви працівника видати наказ про надання йому відпустки.

! Працівники зобов’язані своєчасно і точно виконувати розпорядження (накази) роботодавця, за їх невиконання працівник може бути притягнений до дисциплінарної відповідальності (ст. 139 КЗпП).

Водночас, ст.2 Закону № 504 право на відпустки забезпечується гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості із збереженням на її період місця роботи (посади), заробітної плати (допомоги) у випадках, передбачених цим Законом.

Небажання працівника використати щорічну відпустку повної тривалості і його вимога надати грошову компенсацію враховані у ст. 24 Закону № 504. За бажанням працівника частину щорічної відпустки цілком правомірно замінити грошовою компенсацією, однак тривалість фактично використаної працівником частини щорічної відпустки не може бути меншою ніж 24 календарних дні (ч. 4 ст. 24. Закону № 504).

Наприклад, якщо працівник не хоче йти у щорічну відпустку тривалістю 30 к. днів, йому один раз протягом двох років підряд можна виплатити грошову компенсацію за невикористану частину щорічної відпустки терміном 6 к. днів. У таких випадках керівник зобов’язаний видати наказ про надання відпустки зазначеним категоріям працівників згідно з термінами, попередньо узгодженими при складанні графіку відпусток.

Крім того, законодавством також не передбачено терміну давності, після якого працівник втрачає право на щорічні відпустки, не містить заборони працівникові використовувати щорічні відпустки, які йому не було своєчасно надано роботодавцем за попередні роки. У разі звільнення, незалежно від підстав, йому має бути виплачено компенсацію за всі невикористані дні щорічних відпусток.

Про те, чи може підприємство зменшити тривалість щорічної відпустки у зв’язку із введенням карантину, читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.