вгору

Працівник не виходить на зв'язок та не працює дистанційно: що робити роботодавцю?

Відповідь на питання від ФОП щодо правомірності відмови в оплаті працівнику, з яким немає зв’язку та який не має можливості працювати дистанційно, надало Східне міжрегіональне управління Держпраці.

Відповідно до пп. 5 п. 1 ст. 6 Закону України “Про правовий режим воєнного стану” в указі Президента України про введення воєнного стану зазначається вичерпний перелік конституційних прав і свобод людини і громадянина, які тимчасово обмежуються у зв’язку із введенням воєнного стану із зазначенням строку дії цих обмежень, а також тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Законом України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану” № 2136-ІХ (далі - Закон № 2136-ІХ) доповнено главу XIX “Прикінцеві положення” Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП) пунктом 2, яким передбачено, що під час дії воєнного стану, введеного відповідно до Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, діють обмеження та особливості організації трудових відносин, встановлені Законом України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”.

На період дії воєнного стану вводяться обмеження  конституційних  прав і свобод людини і громадянина передбачених ст. 43, ст. 44 Конституції України (ч. друга ст. 1 Закону № 2136-ІХ).

Відповідно до ст. 94 КЗпП та Закону України “Про оплату праці” заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Дистанційна робота - це форма організації праці, за якої робота виконується працівником поза робочими приміщеннями чи територією роботодавця, в будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ст. 60-2 КЗпП). 

На час загрози поширення епідемії, пандемії, необхідності самоізоляції працівника у випадках, встановлених законодавством, та/або у разі виникнення загрози збройної агресії, надзвичайної ситуації техногенного, природного чи іншого характеру дистанційна робота може запроваджуватися наказом (розпорядженням) роботодавця без обов’язкового укладення трудового договору про дистанційну роботу в письмовій формі. З таким наказом (розпорядженням) працівник ознайомлюється протягом двох днів з дня його прийняття, але до запровадження дистанційної роботи. У такому разі норми ч. третьої ст. 32 КЗпП не застосовуються.

Частиною 3 ст. 12 Закону № 2136-IX встановлено, що протягом періоду дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого ч. першою ст. 26 Закону України “Про відпустки”.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 12 Закону № 2136-IX, у період дії воєнного стану роботодавець за заявою працівника, який виїхав за межі території України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи, в обов’язковому порядку надає йому відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у заяві, але не більше 90 календарних днів, без зарахування часу перебування у відпустці до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, передбаченого п. 4 ч. першої ст. 9 Закону України “Про відпустки”.

Оформлення відпусток без збереження заробітної плати, передбачених ст. ст. 25, 26 ЗаконуУкраїни “Про відпустки”, є правом, а не обов’язком працівника.

Також працівнику може бути надана відпустка за сімейними обставинами та з інших причин без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік.

Відпустка без збереження заробітної плати надається роботодавцем тільки після отримання від працівника заяви з проханням надати таку відпустку. Роботодавець має право відмовити у її наданні. Ініціатива завжди повинна йти від працівника, але остаточне рішення про її надання залишається за роботодавцем.

Отже, якщо зв’язку із працівником немає та він не надав заяви про надання відпустки, його відсутність на роботі має обліковуватися як відсутність з інших причин, що не передбачає проведення оплати.

Про те, що необхідно знати про відпустку без збереження ЗП під час воєнного стану, чи можна переривати відпустку без збереження зарплати під час ВС та чи враховується період відпустки без збереження зарплати у стаж для щорічної відпустки та пенсії, читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі