вгору

Типові помилки щодо заповнення звітності за спеціальне використання води

Нагадаємо користувачам M.E.Docщо форма декларації з рентної плати з додатками (ідентифікатор форми J/F0800106) затверджена наказом Мінфіну від 17.08.2015 р. № 719.

При заповненні звітності з рентної плати за спеціальне використання води, зокрема, Додатка 5 «Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води» (ідентифікатор форми J/F0810506) (далі – Додаток 5) до податкової декларації, платники припускаються таких помилок:

  • у групі рядків 8 Додатка 5 здійснюється некоректне відображення об’єкта оподаткування - фактичний обсяг використаної з початку року води, у т. ч. в частині таких передбачених Додатком 5 складових: «в межах установленого річного ліміту» в рядку 8.1 Додатка 5 та «понад установлений річний ліміт» в рядку 8.2 Додатка 5.

Враховуючи арифметичний контроль розміру об’єкта оподаткування (р.8 = р.8.1+р.8.2), у поданих Додатках 5 не зазначено його величину в рядку 8 Додатка 5, у той же час рядки 8.1 та/або 8.2 містять числові значення.

Так, за вказаних обставин, камеральною перевіркою фіксується помилка визначення об’єкту оподаткування рентної плати за спеціальне використання води.

  • у рядку 9 Додатка 5 до декларації зазначаються невірні ставки рентної плати.

Зазначимо, чинні ставки рентної плати передбачені п. 255.5 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

  • у рядку 10.2 Додатка 5 зазначаються коефіцієнти, що застосовуються для обчислення податкових зобов’язань з рентної плати за частини об’єкта оподаткування - обсяги води, безпосередньо спожиті такими категоріями як «населення» - 0 (нуль); «водопостачальними» - 0,3 (нуль три десятих); «інші, у т. ч. промислові споживачі» - 1,0 (одиниця).

Водночас, ПКУ передбачає обчислення податкових зобов’язань з рентної плати із застосуванням кількох коефіцієнтів, а саме:

  • встановленого п. 255.6 ПКУ для теплоелектростанцій з прямоточною системою водопостачання «технологічного» коефіцієнта – 0,005 (нуль п’ять тисячних) у рядку 10.1 Додатка 5;
  • «санкційних» коефіцієнтів за порушенням: умов провадження господарської діяльності у випадку передбаченої пп. 255.11.10 ПКУ відсутності інструментальних засобів обліку - 2 (два) у рядку 10.3 Додатка 5;
  • передбаченого пп. 255.11.13 ПКУ перевищення встановленого дозвільними документами обсягу споживання води – 5 (п’ять) у рядку 10.4 Додатка 5.

Помилкове зазначення платниками рентної плати величин коефіцієнтів, а також їх зазначення у неналежних рядках 10.1-10.4 Додатка 5 камеральною перевіркою виявляє арифметичні помилки в обчисленні сум податкових зобов’язань з рентної плати.

  • у рядку 11 Додатка 5 здійснюється помилкове відображення податкових зобов’язань.

Обмеження у дозвільних документах платників обсягів використання контролюється взаємопов’язаними рядками 11, 12, та 13 Додатка 5, тому помилки декларування у рядку 11 «Податкове зобов’язання з початку року» Додатка 5 призводить до невідворотного виникнення помилки у рядку 12 «Податкове зобов’язання з початку року за попередній звітний період» Додатка 5, а також до помилкового, й досить часто від’ємного значення, декларування податкових зобов’язань у рядку 13 «Податкове зобов’язання за податковий (звітний) квартал» Додатка 5.

Для уникнення нарахування штрафних санкцій податківці просять бути більш уважними під час заповнення податкової звітності та дотримуватися порядку заповнення реквізитів у декларації з рентної плати за спеціальне використання води.

Про це зазначили податківці ГУ ДПС у м. Києві.

Зазначимо, що окрім зручної подачі звітності до контролюючих органів, у M.E.Doc  у рядку 8 Додатка 5 сума розраховується автоматично.

Додаток 5, рентна плата, специальне використання водних ресурсів

Про те, за яким кодом сплачувати рентну плату за спецвикористання води, та про рентну плата за спецвикористання води, що входить до складу напоїв, читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.