вгору

ТОП-5 помилок при декларуванні податку на прибуток - від ДПС

1. Платники податку на прибуток разом з відповідною податковою декларацією не подали фінансову звітність.

Відповідно до п. 46.2 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог ст.137 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Фінансова звітність або звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), що подаються відповідно до абз. 1 та 2 п. 46.2 ПКУ, є додатком до податкової декларації з податку на прибуток підприємств та є її невід'ємною частиною.

Отже, підприємство повинно разом з декларацією податку на прибуток подати фінансову звітність:

  • звіт про фінансовий стан (Баланс) (форма №1);
  • звіт про фінансовий результат (форма №2);
  • звіт про рух грошових коштів (форма №3);
  • звіт про власний капітал (форма №4);
  • примітки до річної фінансової звітності (форма №5).

2. Платники податку на прибуток разом з податковою декларацією за 2020 рік подали фінансову звітність не в повному обсязі, а саме відсутність «Приміток до річної фінансової звітності» (форма №5).

3. Показники, які відображені в декларації в р. 1 «Дохід від будь-якої діяльності», визначений за правилами бухгалтерського обліку, та р. 2 «Фінансовий результат до оподаткування» (прибуток або збиток), не відповідають показникам, які відображені у фінансовій звітності (звіт про фінансовий результат форма №2).

За правилами бухгалтерського обліку дані р. 1 «Дохід від будь-якої діяльності» декларації повинні відповідати сумі р. 2000, 2120, 2200, 2220, 2240 Звіту про фінансовий результат (форма №2). Дані р. 2 «Фінансовий результат до оподаткування» декларації повинні відповідати даним р. 2290 (у разі отримання прибутку) або р. 2295 (у разі отримання збитку) Звіту про фінансовий результат (форма №2).

4. При подачі декларації з податку на прибуток платниками не подано додатки до декларації, а саме додаток ПН «Розрахунок (звіт) податкових зобов’язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України», додаток ПП «Інформація про суми податкових пільг», додаток ЗП «Зменшення нарахованої суми податку».

5. Відображення показників за 2020 рік без врахування даних попередніх звітних періодів, тобто не наростаючим підсумком.

Відповідно до п. 137.4 ПКУ податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком.

Не перенесення даних попередніх звітних періодів призводить до завищення або заниження нарахувань.

Про це повідомили фахівці Офісу ВПП ДПС. Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками

Про проєкт наказу Мінфіну щодо форми декларації з податку на прибуток, а також про ставки податку на прибуток, читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.