вгору

Відпускні: визначаємо строки виплати правильно

Питання своєчасної виплати заробітної плати за період відпустки в умовах карантину набуло особливої уваги, оскільки створюються умови для життєзабезпечення людей.

Відпускні виплачуються не пізніше ніж за три дні до її початку. Це передбачено ст. 115 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) та ч. 1 ст. 21 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР (далі – Закон № 504).

У разі несвоєчасної виплати власником або уповноваженим ним органом зарплати працівнику за час щорічної відпустки, відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період.

У відпустку – за графіком

Вирішення питання своєчасної оплати відпусток особливо актуальне у випадках, коли працівника слід відправити у відпустку за графіком.

Конкретний перiод надання щорiчних вiдпусток у межах, установлених графiком, узгоджується мiж працiвником i власником (уповноваженим ним органом), який зобов’язаний письмово повiдомити працiвника про дату початку вiдпустки не пізніше ніж за два тижнi до встановленого графiком термiну (ст. 10 Закону № 504).

Такий порядок насамперед вигідний роботодавцю, оскільки дозволяє планувати надання відпусток з урахуванням виробничих потреб, вирішення нагальних, невідкладних питань діяльності суб’єкта господарювання, завчасно врегулювати питання покладання обов’язків відсутнього у зв’язку з відпусткою працівника на інших посадових осіб, забезпечити передачу справ таким особам, організувати у разі потреби їх навчання.

Змiна термiнiв надання вiдпусток за графіком може бути проведена за узгодженням сторiн трудового договору i за умови виникнення обставин, що змушують її перенести. Якщо працiвник просить перенести вiдпустку, наприклад, за сiмейних обставин, на iнший перiод чи надати її в стислi термiни i роботодавець не заперечує щодо змiни у графiку перiоду використання ним вiдпустки, таким чином не вбачається порушення законодавства про вiдпустки.

За які три дні слід виплачувати відпускні: календарні чи робочі?

 Триденний строк слід рахувати у календарних днях. При цьому день виплати відпускних не враховується.

Приклад 1. Перший день відпустки – 27.04.2020 р. (понеділок). Коли слід виплати відпускні?

Відпускні слід виплатити не пізніше 23.04.2020 р. (четвер). При цьому, виплата відпускних може бути проведена і раніше, наприклад, у середу (22.04.2020 р.), оскільки за законом виплата має бути проведена не пізніше ніж за три дні до її початку.

Якщо останній день строку виплати відпускних припадає на вихідний день, відпускні слід виплатити не пізніше останнього робочого дня тижня до початку відпустки.

Приклад 2. Перший день відпустки – 30.04.2020 р. (четвер). Коли слід виплатти відпускні?

Останній день строку виплати відпускних 26.04.2020 р. (неділя). Оскільки за п’ятиденного робочого тижня субота і неділя – вихідні дні (ч. 2 ст. 67 КЗпП), відпускні виплачуються 24.04.2020 р. (п’ятниця). За шестиденного робочого тижня оплата повинна бути проведена не пізніше 25.04.2020 р. (субота).

Якщо виникла термінова необхідність піти у відпустку

Але трапляються випадки, коли працівник має піти у відпустку, наприклад, з наступного дня після подання заяви і складання наказу.

У виняткових випадках, у разі настання обставин, які зумовили використання працівником щорічної відпустки чи її частини у терміни, коли неможливо провести її оплату у строки, зазначені у ст. 115 КЗпП та у ч. 1 ст. 21 Закону № 504, в заяві працівник має право вказати про отримання відпускних в терміни, визначені за згодою між працівником та роботодавцем. У таких випадках це не може розглядатися як порушення вимог законодавства про працю.

Так, згідно з нормами ст. 7 Конвенції про оплачувані відпустки № 132 (переглянута у 1970 році) Міжнародної організації праці, ратифікованої із заявою Законом України від 29.05.2001 р. № 2481-III. (далі – Конвенція № 132), кожна особа, яка користується відпусткою, передбаченою в цій Конвенції, отримує за повний період цієї відпустки принаймні свою нормальну чи середню заробітну плату, нараховану відповідно до методу, що визначається компетентним органом влади або іншим відповідним органом у кожній країні.

Суми, що належать до виплати згідно з параграфом 1 цієї статті, виплачуються зацікавленій особі до відпустки, якщо інше не передбачено в угоді, що стосується цієї особи і роботодавця.

Чинні міжнародні договори України підлягають сумлінному дотриманню Україною відповідно до норм міжнародного права (ст. 15 Закону України «Про міжнародні договори України»). Чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана ВРУ, є частиною національного законодавства (ч. 1 ст. 9 Конституції України).

Якщо міжнародним договором або міжнародною угодою, в яких бере участь Україна, встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить законодавство України про працю, то застосовують правила міжнародного договору або міжнародної угоди (ст. 8-1 КЗпП).

Отже, за наявності окремої угоди між працівником і роботодавцем про надання та строки оплати відпустки, коли у зв’язку зі зверненням працівника про надання такої відпустки у стислі строки, не передбачені графіком відпусток, неможливо провести її оплату відповідно до вимог ст.115 КЗпП та ст. 21 Закону № 504, оплата відпустки може бути проведена у строки, визначені окремою угодою, як це передбачено нормами ст. 7 Конвенції № 132.

Про це нагадало ГУ Держпраці у Донецькій області.

Також читайте у Блозі бухгалтера, Інформері програми M.E.Doc, а також на Telegram-каналі:

Чи можна написати заяву про відпустку за день до її початку та як бути з відпускними;

Як організувати роботу та не порушити трудове законодавство під час карантину – від Держпраці;

За яких підстав можливе звільнення працівника під час карантину.