вгору

Вимоги до реєстрації нерезидентів платниками податків: інформує ДПС

ДПС визначила, в яких випадках можна зареєструватися нерезиденту платником податків, основну відмінність у правилах реєстрації нерезидентів, та чи можна нерезиденту зареєструватись автоматично. Докладніше про це – в Інформаційному листі ДПСУ № 20.

1. У яких випадках нерезидент має зареєструватися платником податків в Україні?

По-перше, відповідно до вимог абз. першого п. 64.5 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) та п. 133.3 ПКУ в редакції, чинній з 1 січня 2021 року, нерезиденти (іноземні юридичні компанії, організації) зобов’язані стати на облік у контролюючих органах якщо вони:

По-друге, зазначені вимоги охоплюють два випадки постановки на податковий облік нерезидента, який має відокремлений підрозділ, та така діяльність (пп. 14.1.193 ПКУ):

1) не призводить до утворення постійного представництва в Україні;

2) вважається такою, що призводить до утворення постійного представництва в Україні.

Тобто, застосування терміна «постійне представництво» в абз. першому п. 64.5 ПКУ слід розглядати, як посилання на податкову концепцію у визначенні ПКУ, у прив'язці до відокремленого підрозділу (представництва нерезидента).

По-третє, п. 133.3 ПКУ у редакції, чинній з 1 січня 2021 року, визначає вимоги до реєстрації нерезидента платником податків у ситуації, коли його діяльність утворює постійне представництво (у розумінні пп. 14.1.193 ПКУ) і здійснюється або через відокремлений підрозділ, або у інший спосіб чи за інших обставин, ніж через відокремлений підрозділ.

Відповідно до цієї норми, нерезидент стає на облік у контролюючому органі за місцезнаходженням свого постійного представництва до початку своєї господарської діяльності через таке представництво у порядку, встановленому Мінфіном.

2. Яка основна відмінність у правилах реєстрації нерезидентів платниками податків, що діють з 1 січня 2021 року, у порівнянні з попередніми редакціями норм ПКУ?

До 1 січня 2021 року п. 64.5 ПКУ містив вимогу щодо взяття на облік (внесення змін, перереєстрації) відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації, у т. ч. постійного представництва нерезидента у разі належної акредитації (реєстрації, легалізації) такого підрозділу на території України згідно із законом. Тобто, така реєстрація мала відбуватися після присвоєння відокремленому підрозділу коду ЄДРПОУ. В більшості випадків нерезидент, який здійснював діяльність через такий відокремлений підрозділ, не перебував на податковому обліку як платник податків (не мав окремого податкового номера).

Відповідно до вимог п. 60 підрозд. 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ нерезиденти (іноземні компанії, організації), які станом на 1 січня 2021 року не перебувають на обліку в контролюючих органах, зобов’язані протягом трьох місяців подати документи для взяття їх на облік у порядку, встановленому у наступних випадках:

1) якщо такі нерезиденти здійснюють господарську діяльність на території України;

2) якщо такі нерезиденти належно акредитували (зареєстрували, легалізували) на території України відокремлені підрозділи, у т. ч. постійні представництва (тобто, здійснили такі дії до 1 січня 2021 року).

Докладніше про те, які документи необхідно підготувати нерезиденту для реєстрації платником податків, ми писали тут.

Виходячи з вимог п. 64.5 ПКУ, нерезидент зобов’язаний надати до контролюючих органів інформацію про всі свої постійні представництва та забезпечити постановку на облік в контролюючих органах всіх своїх відокремлених підрозділів, акредитованих (зареєстрованих, легалізованих) на території України.

3. Чи передбачає взяття нерезидента на облік в контролюючих органах його автоматичну реєстрацію платником податку на прибуток підприємств?

Постановка на податковий облік іноземної компанії (тобто присвоєння їй податкового номера платника податків) не тягне за собою її автоматичної реєстрації платником податку на прибуток підприємств.

4. Які наслідки реєстрації нерезидента платником податків для його відокремленого підрозділу?

Новостворені відокремлені підрозділи нерезидентів, які будуть акредитовані (зареєстровані, легалізовані) на території України підлягають взяттю на облік в ДПС як самостійні платники податків в Україні із дотриманням реєстраційних процедур, визначених Порядком № 1588.

В свою чергу, відокремлені підрозділи нерезидентів, які були зареєстровані платниками податків до 1 січня 2021 року, зберігають свою податкову реєстрацію. Вони можуть бути зняті з реєстрації за процедурами, визначеними Порядком обліку платників податків і зборів, затвердженим наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. № 1588, якщо нерезидент прийме рішення про їх закриття в межах звичайної діяльності, чи у разі настання інших підстав для зняття з реєстрації у загальному порядку.

Про особливості реєстрації нерезидента, як платника податків, читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.