вгору

Внесення змін у графік відпусток

Нагадаємо, основним нормативним актом щодо надання відпустки є Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР (далі – Закон про відпустки). Крім того, порядок і умови надання щорічних відпусток визначено ст. 79 Кодексу законів про працю (далі – КЗпП).

Відповідно до вимог ст. 79 КЗпП та ст. 10 Закону про відпустки роботодавці зобов’язані складати графік відпусток. Графік відпусток складається для підтримання повноцінного безперебійного робочого процесу.

Щорічну основну відпустку на прохання працівника і з дозволу роботодавця можна ділити на частини. Але за умови, що основна безперервна її частина складатиме не менше 14 календарних днів.

Щорічну відпустку надають на підставі графіка відпусток. Але в цей графік завжди можна внести зміни.

Працівник пише заяву з проханням надати щорічну відпустку (її частину) поза графіком. Роботодавець вносить зміни в графік відпусток, видає наказ про відпустку і ознайомлює з ним працівника.

Важливо! Термін виплати відпускних — за 3 календарних дні до початку відпустки.

Якщо роботодавець не встигає виплатити в терміни?

Відповідно до п. 2 ст. 7 Конвенції про оплачувані відпустки від 24.06.1970 р. № 132, ратифікованої Законом України від 29.05.2001 р. № 2481-III, відпускні виплачуються працівникові до відпустки, якщо інше не передбачено в угоді між працівником і роботодавцем.

Зазначимо, що працівник у заяві може обумовити бажаний термін отримання відпускних.

Формулювання може бути таким: «Прошу виплатити суму відпускних, що належить мені, в найближчий термін, установлений для виплати зарплати/авансу».

Крім того, працівникам може бути надана відпустка без збереження зарплати на період карантину, встановленого КМУ (ч. 3 ст. 26 Закону про відпустки). Тому, якщо працівник хоче, а роботодавець не проти, то відпустка може бути надана. навіть на один-два дні.

Важливо! Примусово відправити працівника у відпустку за свій рахунок роботодавець не може. Можна тільки домовитись з працівником. Як оформити таку відпустку?

1. Працівник пише заяву. Наводить у ній причину виходу у відпустку, дату початку відпустки і її тривалість.

2. Роботодавець видає наказ (розпорядження) про надання відпустки.

Про це нагадали працівники управління Держпраці у Кіровоградській області.

! Зазначимо, що графік відпусток затверджується роботодавцем щорічно. Однак конкретного строку складання графіку відпусток підприємствами законодавчо не встановлено. Проте п. 20 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку, затверджених постановою Держкомпраці СРСР від 20.07.1984 р. № 213 (які продовжують діяти в Україні) визначає строк складання графіка відпусток так: «графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року і доводиться до відома всіх працівників і службовців».

Внесення змін до графіка відпусток передбачено вимогами ст. 80 КЗпП та ст. 11 Закону про відпустки.

Затвердженої форми графіка відпусток на сьогодні не існує. Але кожен роботодавець може створити графік відпусток довільної форми або скористатися уніфікованою формою графіка відпусток, наведеною у Збірнику уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів.

Користувачі програми M.E.Doc мають можливість заповнювати графік у розділі Зарплата-модуль Звіти- Кадрові дані (рис.1).

щорічна відпустка, графік відпусток

Рис. 1

Важливо! У разі відсутності графіка відпусток на роботодавця чекає «трудовий» штраф відповідно до ст. 265 КЗпП у розмірі однієї МЗП (у 2021 році — 6000 грн). На посадових осіб роботодавця, а також на ФОП — адмінштраф у розмірі від 510 грн до 1700 грн (ч. 1 ст. 41 КпАП).

Про основні показники для бухгалтера у 2021 році, щорічну основну відпустку та визначення строків виплати відпускних читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.