вгору

Декретна відпустка для батька або іншого родича

Декретна відпустка – не лише для мами. Піти в декретну відпустку для догляду за дитиною можуть як мама, так і будь-який інший родич, який фактично доглядає за малюком. Це може бути тато, дідусь, бабуся, інші родичі, опікун, один із прийомних батьків відповідно до ст. 179 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП)  і ст. 18 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. №  504/96-ВР (далі – Закон № 504)

Як оформити декретну відпустку на родича?

Для того, щоб оформити відпустку для догляду за дитиною батько, дід, баба або інший родич, який фактично доглядатиме за дитиною, повинен надати за місцем своєї роботи такі документи:

 1. заяву про надання відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 2. копію свідоцтва про народження дитини;
 3. довідку про те, що мама дитини не скористалася правом на таку відпустку за своїм місцем роботи (навчання, служби) і не претендує на допомогу, або вийшла на роботу до закінчення терміну відпустки і виплати по догляду за дитиною їй припинено (із зазначенням дати);
 4. документ, що підтверджує родинний зв’язок працівника, який бажає оформити відпустку, з дитиною.

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається повністю або частково в межах установленого періоду та оформляється наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.

За яких умов можна продовжити відпустку для догляду за дитиною?

Декретна відпустка для догляду за дитиною може бути двох видів:

 • оплачувана відпустка для догляду за дитиною до 3 років;
 • без оплати до досягнення дитиною 6 років (тільки за медичними показниками).

Після закінчення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку мати, батько або інші особи, мова про яких йшла вище, мають право на відпустку для догляду за дитиною до 6 років у випадку, якщо дитина потребує домашнього догляду відповідно до медичного висновку.

Така відпустка належить до відпусток без збереження заробітної плати, має особливості оформлення (наявність медичного висновку), визначену законом тривалість, а також впливає на страховий і трудовий стаж.

Чи може роботодавець відмовити у продовженні декретної відпустки?

Для отримання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку слід подати такі документи:

1) медичний висновок – видається за формою первинної облікової документації № 080-1/о «Довідка про необхідність дитини (дитини з інвалідністю) у домашньому догляді». Мінімальний термін дії довідки – 6 місяців;

2) письмова заява особи.

Після отримання зазначених документів роботодавець видає відповідний наказ.

Роботодавець зобов’язаний надати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку (без збереження зарплати), адже таке право гарантоване працівникам відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 25 Закону № 504 та ч. 6 ст. 179 КЗпП.

Чи може батько доглядати за дитиною до 6 років?

Ч. 7 ст. 179 КЗпП передбачено, що відпустка для догляду за дитиною може повністю або частинами використовуватися батьком дитини, бабусею, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною. Також правом на зазначену відпустку може скористатися особа, яка усиновила дитину чи взяла її під опіку, один із прийомних батьків чи батьків-вихователів.

Для набуття права на відпустку для догляду за дитиною до 6 років родич, що бажає її оформити, окрім заяви, повинен надати додаткові документи, на підставі яких роботодавець видає відповідний наказ. Наприклад, бабуся з боку матері може підтвердити родинний зв’язок з онуком такими документами:

 • власний паспорт;
 • паспорт доньки (матері дитини);
 • свідоцтво про народження доньки (матері дитини);
 • свідоцтво про народження дитини (онука);
 • свідоцтво про укладення шлюбу доньки (матері дитини) у разі зміни прізвища.

Про це повідомлено на сайті Мін’юсту.

Про те, чи може бабуся піти у декретну відпустку, якщо мати дитини – ФОП, та про особливості розрахунку компенсації за невикористану відпустку при звільненні у відпустці для догляду за дитиною до 3-х років, у читайте у Блозі бухгалтера та в Інформері програми M.E.Doc. Також приєднуйтесь до на нашого Telegram-каналу.