вгору

Е-формат звіту аудитора на основі таксономії: проєкт від Мінфіну

Мінфін на своєму сайті оприлюднив проєкт Закону, яким передбачається внести зміни до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та деяких законів України щодо удосконалення окремих положень.

Зазначений проєкт передбачає:

  • уточнення вимог до аудитора та аудиторської фірми, а також умов надання аудиторських послуг;
  • удосконалення положення щодо інформації, яка наводиться в аудиторському звіті за результатами обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства;
  • встановлення вимоги щодо подання в єдиному електронному форматі аудиторського звіту, підготовленого за результатами аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності), щодо якої встановлено обов’язок складання і подання на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі;
  • уточнення повноважень та вимог до діяльності ОСНАД, у т. ч. формування та функціонування Ради нагляду та Інспекції із забезпечення якості;
  • удосконалення норм щодо порядку атестації аудиторів;
  • удосконалення положень щодо особливостей проведення обов’язкового аудиту та аудиту підприємств, що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог європейського законодавства;
  • уточнення положень щодо процедури контролю якості аудиторських послуг, щодо професійної відповідальності аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, а також порядку дисциплінарного провадження;
  • посилення відповідальності за порушення порядку призначення суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
  • приведення у відповідність з нормами інших законів України.

У разі прийняття цей Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо нашим користувачам, що в програмі M.E.Doc в модулі Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) можна подати звіт аудитора (ідентифікатор форми – 104002) для Загальної таксономії.

Про взаємодію з аудитором при складанні звітності за таксономією 2020 та хто повинен оприлюднити річну фінзвітність разом зі звітом аудитора, а також про те, що необхідно знати про ліцензії МСФЗ для аудитора, читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.