вгору

Хто повинен оприлюднити річну фінзвітність разом зі звітом аудитора до 30.04.2021 р.?

До 30.04.2021 р. компанії з управління активами (далі – КУА) та Асоціація недержавних пенсійних фондів (далі – АНПФ) повинні оприлюднити річну фінансову звітність разом із звітом аудитора.

Нагадуємо нашим читачам! Підприємства, що становлять суспільний інтерес, а також інші фінустанови зобов’язані оприлюднювати річну фінзвітність та річну консолідовану фінзвітність разом з аудиторським висновком на своїй вебсторінці (у повному обсязі). Це передбачено ч. 3 ст.14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.1999 р. № 996-XIV.

Під цю норму підпадають: КУА, АНПФ, НПФ та корпоративні інвестиційні фонди (далі – КІФи) (незалежно від способу розміщення цінних паперів, далі – ц/п) та пайові інфестиційні фонди (далі – ПІФи), цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах.

До 30.04.2021 р. оприлюднення потрібно здійснити підприємствами, що становлять суспільний інтерес, а іншими фінустановами, що належать до мікропідприємств та малих підприємств, – не пізніше 01.06.2021 р.

Згідно з Ліцензійними умовами КУА (з урахуванням змін) передбачено таке:

Ліцензіат КУА зобов’язаний не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність, засвідчені заявником (крім товариств, у яких звітний період (рік) з дати створення не настав), разом з аудиторським висновком на власній вебсторінці або вебсайті (у повному обсязі).

Важливо! Ця інформація повинна бути оприлюднена у вигляді PDF-файлів, у вільному доступі, у цілодобовому режимі на власній вебсторінці або вебсайті за кожний звітний період та перебувати на такій вебсторінці або вебсайті протягом п’яти років з дати її оприлюднення.

Після оприлюднення річної фінансової звітності разом з аудиторським висновком ліцензіат КУА письмово у довільній формі протягом 5-ти робочих днів  повідомляє про це НКЦПФР із зазначенням вебсторінки або вебсайту.

Крім того, згідно зі ст. 75 Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 р. № 5080-VI (далі - Закон про ІСІ) не пізніше 01.04.2021 р. підлягає розміщенню у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів щорічна інформація щодо діяльності ІСІ (у разі публічного розміщення цінних паперів): розрахунок вартості чистих активів ІСІ та фінзвітність у складі балансу (звіту про фінстан) та звіту про фінрезультати (звіту про сукупний дохід).

Компанія надає учасникам ІСІ з приватним розміщенням цінних паперів ІСІ річний звіт щодо діяльності такого інституту в порядку, встановленому його регламентом.

Також, згідно зі ст. 76 Законом про ІСІ на вебсайті КУА розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, а також вимог внутрішніх документів КУА, проспекту емісії цінних паперів ІСІ, регламенту.

Про це інформує Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу.

Нагадуємо нашим читачам, що фінзвітність за МСФЗ має подаватися вже за новою таксономією – 2020, оновлені форми вийшли з оновленням M.E.Doc (версія 11.02.036).

Про особливості роботи КУА та КІФ або НПФ у модулі Фінансова звітність за МСФЗ, а також про те, що необхідно знати про ліцензію МСФЗ для аудитора, читайте у Блозі бухгалтерав Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.