вгору

Як виправити помилку в декларації з податку на нерухоме майно після граничного терміну її подання?

Платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і не пізніше 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування Податкову декларацію з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі - Декларація). Це визначено пп. 266.7.5 Податкового кодексу України (далі - ПКУ).   

Нагадаємо, що форма Декларації, затверджена наказом Мінфіну від 10.04.2015 р. № 408.   

У разі уточнення податкових зобов’язань протягом року (після граничного терміну подання Декларації) у комірці «уточнююча» рядка 1 заголовної частини Декларації проставляється відмітка «Х». 

У разі одночасного коригування податкового зобов’язання з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, якщо невірно (помилково) вказано код типу об’єкта нерухомості (загальну площу, ставку податку, або суми пільги тощо), як по житловій, так і нежитловій нерухомості платнику необхідно подати одну уточнюючу Декларацію з окремими уточнюючими розрахунками для об’єктів житлової (додаток 1) та нежитлової (додаток 2) нерухомості. 

Наприклад, для уточнення показників Декларації по житловій нерухомості:      

у розділі І «Розрахунок податкового зобов’язання» додатка 1 до Декларації заповнюється виправлена (правильна) інформація; 

у розділі ІІ «Уточнення податкового зобов’язання» додатка 1 до Декларації: 

  • у рядку 4 зазначається сума податкового зобов’язання з рядка 3 додатка 1 до Декларації, що уточнюється; 
  • рядок 5 заповнюється у випадку, якщо в результаті виправлення помилки виникла недоплата. У рядку 5 зазначається сума нарахованих до збільшення податкових зобов’язань, яка обчислюється за формулою: рядок 3 - рядок 4. Показник рядка 5 додатка 1 переноситься до рядка 5.2 табличної частини Декларації; 
  • рядок 5.1 заповнюється тільки у Деклараціях, у яких у рядках 1.1, 1.2 та рядку 5 розд. ІІ додатка 1 зазначено поточний рік (вказується сума нарахування до збільшення податкового зобов’язання у зв’язку зі змінами об’єкта оподаткування та/або бази оподаткування (на підставі даних, внесених до відповідних державних реєстрів) при поданні Декларації після закінчення граничного строку подання, але з урахуванням норм абз. другого пп. 266.7.5 ПКУ); 
  • у рядку 5.2 зазначається сума нарахованих до збільшення податкових зобов’язань, яка обчислюється за формулою: рядок 5 - рядок 5.1; 
  • рядок 6 заповнюється у випадку, якщо в результаті виправлення помилки виникла переплата 

У рядку 6 зазначається сума нарахованих до зменшення податкових зобов’язань, яка обчислюється за формулою: рядок 4 - рядок 3. Показник рядка 6 додатка 1 переноситься до рядка 5.3 табличної частини Декларації; 

  • рядок 7 заповнюється, якщо заповнено рядок 5.2 

У рядку 7 зазначається розмір штрафної санкції (у гривнях із копійками), що розраховується за формулою: (графи з 4 по 7 рядка 5.2) х 3% або 5% (якщо сума недоплати визначена Декларацією з відміткою «звітна», «звітна нова» - застосовується штраф у розмірі 5%, якщо з відміткою «уточнююча» – у розмірі 3%).  

Показник рядка 7 додатка 1 переноситься до рядка 5.4 табличної частини Декларації. 

Аналогічно заповнюються уточнюючий додаток 2 до Декларації для об’єктів нежитлової нерухомості. При цьому: 

  • показник рядка 5 додатка 2 переноситься до рядка 6.2 табличної частини Декларації; 
  • показник рядка 6 додатка 2 переноситься до рядка 6.3 табличної частини Декларації; 
  • показник рядка 7 додатка 2 переноситься до рядка 6.4 табличної частини Декларації; 

У разі коригування податкового зобов’язання з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, лише по житловій чи нежитловій нерухомості заповнюється один уточнюючий розрахунок/додаток, показники якого переносяться до Декларації. 

Таке роз'яснення надано на Інформаційно-довідковому ресурсі “ЗІР”, категорія 106.07. 

В програмі M.E.Doc є можливість заповнити та подати Декларацію з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (ідентифікатор форми - J0302107) разом із Додатком 1 (J0312107) та Додатком 2 (J0312207).  

Про те, чи подавати Декларацію за об’єкти нерухомості встановлено нульові ставки та про сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc та на нашому Telegram-каналі.