вгору

Копії фінзвітності до Звіту про КІК

Нагадуємо, що контролюючі особи зобов’язані подавати Звіт про контрольовані іноземні компанії (далі – Звіт по КІК) до ДПС одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток за відповідний календарний рік засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 р. № 851-IV (далі – Закон № 851) та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» від 05.10.2017 р. № 2155-VIII (далі – Закон № 2155). Це передбачено пп. 39-2.5.2 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). 

До Звіту про КІК в обов’язковому порядку додаються завірені належним чином копії фінзвітності контрольованої іноземної компанії (далі – КІК), що підтверджують розмір прибутку КІК за звітний (податковий) рік. 

Наказом Мінфіну від 25.08.2022 р. № 254 затверджено форму Звіту про КІК та Порядок заповнення Звіту, скороченої форми Звіту і подання до контролюючого органу (далі – Порядок). 

Звіт про КІК складається із заголовної частини, загальних відомостей про контролюючу особу, відомостей про КІК та додатків до Звіту (абз. перший п. 8 розд. І Порядку). 

У графі 35 розд. «Інформація про додатки, що додаються до звіту та є його невід’ємною частиною» Звіту проставляється відмітка щодо подання копії фінзвітності КІК, завіреної належним чином (подається у довільній формі) (п. 35 розд. ІІ Порядку). 

Враховуючи те, що Звіт подається в електронному вигляді, копії фінзвітності, які є додатком до Звіту про КІК та невід’ємною його частиною, подаються в електронному вигляді у довільній формі у форматі pdf. 

Докладно про порядок засвідчення копій документів – тут. 

Отже, особа, яка є підписантом фінзвітності, проставляє відмітку про засвідчення копії такого документа. 

До відома! Норми чинного законодавства не передбачають переклад на українську мову фінзвітності, яка складена іноземною мовою, а також її апостилювання та нотаріального засвідчення. 

Відповідь розміщена на Інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР», категорія 102.20.01. 

До відома наших читачів! Звіт про КІК (ідентифікатор форми – J/F0108701) зручно подавати через програму M.E.Doc. 

Про те, яка обов’язкова інформація зазначається у Звіті про КІК, та щодо подання додатку КІК у 2024 році, читайте в Блозі бухгалтера, Інформері M.E.Doc та на нашому Telegram-каналі.