вгору

Особливості заповнення довідки-розрахунку - роз'яснення ДПСУ

З метою упередження помилок, що виникають під час складання довідки-розрахунку зі сплати ЄСВ, ДПС надала роз’яснення щодо її складання, а також приклади заповнення.

Довідка-розрахунок на виплату заробітної плати складається платником єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ) за формою, затвердженою наказом Мінфіну “Про затвердження Порядку прийняття надавачами платіжних послуг на виконання платіжних інструкцій на виплату заробітної плати” від 16.09.2022р. № 291 (далі - Порядок).

Зверніть увагу! Поля «Керівник контролюючого органу (уповноважена особа)» та «"___" ____________ 20__ року» заповнюються контролюючим органом.

У полі «ДОВІДКА-РОЗРАХУНОК на _________ 20__ року» платник єдиного внеску зазначає дату її складання.

У полі «Найменування / прізвище, ім’я по батькові (за наявності) платника єдиного внеску» зазначається найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) (для фізичних осіб) платника ЄСВ. При формуванні довідки-розрахунку в електронній формі зазначене поле заповнюється автоматично відповідно до реєстраційних даних платника.

У полі «Код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта фізичної особи, яка через релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті» зазначається код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або РНОКПП чи серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб), за яким платник ЄСВ перебуває на обліку в контролюючому органі. При формуванні довідки-розрахунку в електронній формі зазначене поле заповнюється автоматично відповідно до реєстраційних даних платника.

У полі «№ рахунку» платник ЄСВ зазначає свій рахунок для виконання платіжних операцій у форматі IBAN. При формуванні довідки-розрахунку в електронній формі платнику надається можливість обрати один із зареєстрованих за ним рахунків відповідно до реєстраційних даних такого платника.

У полі «Найменування надавача платіжних послуг» зазначається найменування обслуговуючого надавача платіжних послуг, у якого відкрито відповідний рахунок. При формуванні довідки-розрахунку в електронній формі зазначений реквізит заповнюється автоматично відповідно до реєстраційних даних платника та обраного ним рахунка.

У рядку 1 «Заробітна плата, зазначена в платіжній інструкції або грошовому чеку» зазначається сума заробітної плати, що зазначена у платіжній інструкції, тобто заробітна плата зменшена на суму відрахувань податків та інших обов’язкових платежів, яка підлягає виплаті через обслуговуючого надавача платіжних послуг.

У рядку 1.1 «Заробітна плата, що перевищує максимальну величину, з якої справляється єдиний внесок» зазначається сума перевищення максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, оподатковуваного доходу (прибутку), загального оподатковуваного доходу, що дорівнюють п’ятнадцяти розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої законом, на яку нараховується ЄСВ (у 2023 році - 100500,00 грн.), яка зменшена на суму відрахувань податків та інших обов’язкових платежів. Наприклад: зменшена на 19,5%, тобто на розмір податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

У рядку 1.2 «Заробітна плата працюючих інвалідів» зазначається сума заробітної плати осіб з інвалідністю зменшена на суму відрахувань податків та інших обов’язкових платежів.

У рядку 2 «22% х (р. 1 - р. 1.1 - р. 1.2)» здійснюється розрахунок 22% від різниці рядків 1, 1.1 та 1.2. При формуванні довідки-розрахунку в електронній формі розрахунок зазначеного рядка здійснюється автоматично на підставі даних, заповнених в рядках 1, 1.1 та 1.2, з можливістю внесення змін платником ЄСВ, у разі незгоди з автоматичним розрахунком.

У рядку 3 «8,41% х р. 1.2» здійснюється розрахунок 8,41% від суми, зазначеної у рядку 1.2. При формуванні довідки-розрахунку в електронній формі розрахунок зазначеного рядка здійснюється автоматично на підставі даних, заповнених в рядку 1.2, з можливістю внесення змін платником єдиного внеску, у разі незгоди з автоматичним розрахунком.

У рядку 4 «Переплата єдиного внеску» відображається сума переплати ЄСВ, тобто за мінусом авансових платежів, здійснених до дня отримання коштів в установах надавача платіжних послуг за поточний звітний період та у поточному звітному періоді. Наприклад: до суми переплати не входить ЄСВ, сплачений до 20 березня 2023 року із заробітної плати за лютий та березень 2023 року.

У рядку 5 «Сума єдиного внеску, яка зазначається в платіжній інструкції та підлягає перерахуванню (р. 2 + р. 3 - р. 4)» здійснюється розрахунок суми ЄСВ, що підлягає перерахуванню. При формуванні довідки-розрахунку в електронній формі розрахунок зазначеного рядка здійснюється автоматично на підставі даних рядків 2, 3 та 4, з можливістю внесення змін платником ЄСВ, у разі незгоди з автоматичним розрахунком.

У першому полі «Інформація для надавача платіжних послуг» відображається заробітна плата, зазначена у платіжній інструкції. 

У другому полі зазначається дата, номер і сума платіжної інструкції на сплату ЄСВ, яка не може бути менша за суму показника у рядку 5.

Поле «Інформація для надавача платіжних послуг» є обов’язковим для заповнення платником ЄСВ. Незаповнення зазначеного поля є підставою для відмови у погодженні довідки-розрахунку контролюючим органом відповідно до пункту 4 Порядку.

Важливо! Для платників ЄСВ, які подають довідку-розрахунок на погодження через електронний кабінет, отримання «позитивних» квитанцій № 1 та № 2 свідчить про те, що документ пройшов перевірку на відповідність діючій формі, стандартів електронного документа, наявності обов’язкових реквізитів та зареєстровано в контролюючому органі для проведення процедури погодження. 

https://lh3.googleusercontent.com/e3qcJfYxErtS20SuKIEa2PAZB-kygnUA553dsYGcBhx02xm9aVhuS89PrtLsXoEZWHRsdUvO5eyllCGk4u67THiPExg1ePs--AL3RlUgZqDJ3qImSvjkI3tPKQLdCueyir538U17ADJdjEObfg28WCs Тобто, квитанція № 2 не є фінальним етапом погодження, натомість результатом завершення зазначеної процедури є надсилання платнику ЄСВ в електронний кабінет погодженої довідки-розрахунку в електронній формі або відмови у погодженні з наявними кваліфікованим електронним підписом та кваліфікованою електронною печаткою.

З прикладами заповнення довідки-розрахунку можна ознайомитись тут.

Зазначимо, що у програмі M.E.Doc можна відправити довідку-розрахунок на погодження до контролюючого органу (ідентифікатор форми - J1330001):

довідка-розрахунок, нарахування заробітної плати, ЄСВ

Після отримання квитанції № 2, для подальшого використання довідки, необхідно в електронному кабінеті, погоджену довідку вивантажити разом з кваліфікованим електронним підписом та кваліфікованою електронною печаткою контролюючого органу та підприємства. 

Про те, який день вважається днем сплати ЄСВ, читайте в Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.