вгору

Складові зарплати, що не враховуються для визначення її мінімального розміру, пропонують змінити

У ВРУ зареєстровано урядовий законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оплати праці» від 19.08.2021 р.5857 (далі – Законопроєкт).

Як зазначено у пояснювальній записці, Законопроєкт спрямований на вдосконалення законодавства щодо порядку визначення розміру мінімальної заробітної плати та приведення його у відповідність до Конвенції МОП № 131.

Що, зокрема, передбачено?

1. Врегулювання питання щодо складових зарплати, які не враховуються для визначення її мінімального розміру.

Законопроєктом визначено, що під час обчислення розміру зарплати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховується (зміни до ч. другої ст. 3-1 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР):

  • суми, на які підвищується оплата праці відповідно до нової редакції ст. 100 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП), – незалежно від способу встановлення такого підвищення (доплата, надбавка, підвищення окладу тощо);
  • доплати за суміщення професій (посад), виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника;
  • суми підвищення оплати праці за роботу в нічний час, роз’їзний характер робіт (не враховуються і зараз);
  • оплата роботи в надурочний час (не враховується і зараз);
  • оплата за залучення до роботи у вихідні, святкові і неробочі дні;
  • премії до святкових і ювілейних дат (не враховуються і зараз);
  • сума індексації заробітної плати;
  • сума компенсації втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків виплати заробітної плати.

2. Нова редакція ст. 100 КЗпП, яка визначатиме особливості оплати праці на окремих видах робіт.

Законопроєктом передбачено, що оплата праці працівників, зайнятих на роботах із шкідливими, особливо шкідливими та небезпечними умовами праці, здійснюється в підвищеному розмірі, з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, а також положень генеральної, галузевої (міжгалузевої) і територіальної угод, колективного договору. При цьому, визначення шкідливих, особливо шкідливих та небезпечних умов праці здійснюється за результатами атестації робочих місць за умовами праці, якщо інше не передбачено законодавством.

За відсутності колективного договору, перебування поза сферою дії генеральної, галузевої (міжгалузевої), територіальної угод відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди» підвищена оплата праці працівників, зайнятих на роботах із шкідливими, особливо шкідливими і небезпечними умовами праці, здійснюється організаційно-розпорядчим документом роботодавця. При цьому розмір підвищення має бути не меншим, ніж встановлено генеральною угодою.

Оплата праці працівників, що виконують роботу з високим рівнем нервово-емоційного та інтелектуального навантаження, в особливих природних географічних і геологічних умовах, умовах підвищеного ризику для здоров’я, може здійснюватися у підвищеному розмірі відповідно до норм законодавства, положень генеральної, галузевої (міжгалузевої) і територіальної угод, колективного договору.

Отже, Законопроєктом врегульовується питання щодо визначення на рівні угод та колективних договорів переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці та умовах підвищеного ризику для життя та здоров’я, які передбачають оплату в підвищеному розмірі.

Передбачено, що у разі прийняття, цей Закон набере чинності з 01.01.2022 р.

Звертаємо увагу, що аналогічні зміни вже пропонувалися, однак вони досі не були прийняті. Докладніше про це тут і тут.

Більше новин читайте у Блозі бухгалтера, Інформері M.E.Doc, а також на Telegram-каналі.