вгору

Виправлення помилки при нарахуванні ПДФО: яка передбачена відповідальність?

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розд. IV Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Порядок проведення податковим агентом перерахунку сум нарахованих доходів та утриманого податку на доходи фізичних осіб за будь-який період та у будь-яких випадках для визначення правильності оподаткування, врегульовано п. 169.4 ПКУ.

Відповідальність за порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у джерела виплати визначено ст. 125-1 ПКУ.

Так, у разі ненарахування та/або неутримання, та/або несплати (неперерахування), та/або нарахування, сплати (перерахування) не в повному обсязі податків платником податків, у т. ч. податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь нерезидента або іншого платника податків, а також нерезидентом, на якого покладено обов’язок сплачувати податок у порядку, застосовуються штрафні санкції у розмірі:

  • 10% суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету (п. 125-1.1 ПКУ);
  • 25% суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету, за ті самі дії, вчинені умисно (п. 125-1.2 ПКУ).

Важливо! Діяння, передбачені п. 125-1.2 ПКУ, вчинені повторно протягом 1095 календарних днів, - тягнуть за собою накладення штрафу:

  • в розмірі 50% суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету (п. 125-1.3 ПКУ);
  • в розмірі 75% суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету (п. 125-1.4 ПКУ).

Відповідальність за погашення суми податкового зобов’язання або податкового боргу, що виникає внаслідок вчинення таких дій, та обов’язок щодо погашення такого податкового боргу, у т. ч. пені, покладається на податкового агента. При цьому платник податку - отримувач таких доходів звільняється від обов’язку погашення такої суми податкових зобов’язань або податкового боргу, крім випадків, встановлених розд. IV ПКУ.

! Штрафи, передбачені ст. 125-1 ПКУ, не застосовуються, якщо ненарахування, неутримання та/або неперерахування ПДФО самостійно виявляється податковим агентом при проведенні перерахунку цього податку, передбаченого п. 169.4 ПКУ, та виправляється в наступних податкових періодах протягом податкового (звітного) року.

Ст. 129 ПКУ визначено порядок нарахування і сплати пені при нарахуванні суми грошового зобов’язання, визначеного платником податків або податковим агентом, у т. ч. у разі внесення змін до податкової звітності внаслідок самостійного виявлення платником податків помилок відповідно до ст. 50 ПКУ, - після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання.

На суми грошового зобов’язання (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені), нараховується пеня за кожний календарний день прострочення його сплати, починаючи з 91 календарного дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання, включаючи день погашення, із розрахунку 100% річних облікової ставки НБУ, діючої на кожний такий день (п. 129.4 ПКУ).

Крім того, встановлена відповідальність податкового агента за неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не в повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, а також суми, нараховані (виплачені) фізичним особам за товари (роботи, послуги), якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку, – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 грн (п. 119.1 ПКУ).

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 2040 грн.

Штрафи не застосовуються у випадках, якщо недостовірні відомості або помилки в податковій звітності про суми доходів, нараховані (сплачені) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, а також суми, нараховані (виплачені) фізичним особам за товари (роботи, послуги), виникли у зв’язку з виконанням податковим агентом вимог п. 169.4 ПКУ та були виправлені відповідно до вимог ст. 50 ПКУ (п. 119.1 ПКУ).

Зверніть увагу! Положеннями ст. 50 ПКУ врегульовано питання виправлення платниками податків помилок, допущених у податковій звітності. Зокрема, якщо після подачі податкового розрахунку за ф. 1ДФ за звітний період платник податків подає новий податковий розрахунок за цією формою з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання такого розрахунку за такий самий звітний період або подає у наступних податкових періодах уточнюючий податковий розрахунок за ф. № 1ДФ внаслідок виконання вимог п. 169.4 ПКУ, то штрафи, визначені у п. 50.1 ПКУ, не застосовуються.

Таке роз’яснення надано на Інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР», категорія 103.26.

Нагадаємо, що оновлений податковий розрахунок ф. № 1ДФ перший раз буде подаватися за І квартал 2021 року.

Чи застосовується штраф за неподання або несвоєчасне подання податкового розрахунку за ф. 1ДФ на період карантину та про зміни до ф. № 1ДФ, читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.