вгору

Чи правомірні перевірки ДПС у неробочий час?

Посадові особи ДПС мають право приступити до проведення документальної виїзної перевірки, фактичної перевірки за наявності підстав для їх проведення, визначених Податковим кодексом України (далі – ПКУ), та за умови пред’явлення або надіслання у випадках, визначених ПКУ, зокрема направлення на проведення такої перевірки. У направленні зазначаються дата видачі, найменування контролюючого органу, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб’єкта (П. І. Б. фізичної особи – платника податку, який перевіряється) або об’єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку. Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за наявності підпису керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, що скріплений печаткою контролюючого органу. Відповідні норми визначені п. 81.1 ПКУ. 

Строки (тривалість) проведення перевірок встановлені ст. 82 ПКУ, обчислюються у робочих днях та залежать від типу перевірки та категорії платника податків. Більше про строки проведення перевірок – тут. 

До відома! Відповідно до ч. другої ст. 56 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII для держслужбовців установлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. 

Законодавством України не надано чіткого визначення понять «робочий день» і «робочий час». Разом з цим, відповідно до роз’яснення Мінпраці, наданого листом від 22.06.2007 р. № 199/13/116-07, робочий час – це час, протягом якого працівник повинен виконувати обов’язки за трудовим договором. Режим роботи, тривалість робочого часу і часу відпочинку встановлюються роботодавцем самостійно у правилах внутрішнього трудового розпорядку або у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, встановлених чинним законодавством, Генеральною та Галузевою угодами. 

Зазвичай для працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (ст. 52 Кодексу законів про працю України; далі – КЗпП). 

Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень (ч. перша ст. 50 КЗпП).  

Водночас, у КЗпП передбачено можливість затвердження на підприємствах, установах та організаціях іншого режиму роботи (наприклад, дво- чи триденні робочі тижні). 

Крім того, ч. другою ст. 50 КЗпП визначено, що підприємства і організації при укладанні колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено у ч. першій цієї статті. 

Відповідно до ст. 57 КЗпП час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) передбачається правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності відповідно до законодавства. 

Посадові та службові особи контролюючих органів зобов’язані, зокрема дотримуватися Конституції України та діяти виключно відповідно до ПКУ та інших законів України, інших нормативних актів, забезпечувати сумлінне виконання покладених на контролюючі органи функцій та не допускати порушень прав та охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій (п. 21.1 ПКУ). 

У разі виконання платником податків законних вимог посадових осіб контролюючих органів, неперешкоджання їх законній діяльності та надання у повному обсязі документів, пов’язаних з предметом перевірки, а також виконання інших обов’язків, передбачених ст. 16 ПКУ, відсутність можливості забезпечення присутності посадових осіб контролюючих органів за місцезнаходженням платника податків з огляду на графік роботи підприємства, відмінний від загальноприйнятого, відповідно до ст. 81 ПКУ не може бути підставою для складання відповідних актів про недопущення посадових осіб контролюючих органів до проведення перевірки. 

Отже, працівники ДПС мають право здійснювати документальні (планові або позапланові; виїзні) чи фактичні перевірки протягом терміну, який визначений у направленні на перевірку з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку платника податків. 

Про це повідомило ГУ ДПС у Дніпропетровській області. 

Про те, що тривалість робочого часу протягом воєнного стану може бути збільшена, та що слід знати про документальні перевірки з 01.08.2023 р., читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері M.E.Doc та на нашому Telegram-каналі.