вгору

У Звіті про КІК не зазначено перелік операцій КІК із нерезидентами –пов’язаними особами: що з відповідальністю?

Нагадуємо, що пп. 39-2.5.2 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) передбачено, що контролюючі особи зобов’язані подавати звіт про контрольовані іноземні компанії (далі – Звіт про КІК) до контролюючого органу одночасно з поданням декларації про майновий стан і доходи (далі – Декларація) за відповідний календарний рік засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги». 

До Звіту в обов’язковому порядку додаються завірені належним чином копії фінансової звітності контрольованої іноземної компанії (далі – КІК), що підтверджують розмір прибутку контрольованої іноземної компанії за звітний (податковий) рік. 

Підпунктом 39-2.3.2 ПКУ передбачено, що для розрахунку скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії враховуються особливості, визначені, зокрема, пп. 39-2.3.2.4. 

Відповідно до абз. 7 пп. 39-2.3.2.4 ПКУ у Звіті про КІК відображається перелік операцій із нерезидентами – пов’язаними особами, нерезидентами, що зареєстровані у державах (на територіях), що включені до переліку держав (територій), затвердженого КМУ відповідно до пп. 39.2.1.2 ПКУ, а також з нерезидентами, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого КМУ відповідно до пп. «г» пп. 39.2.1.1 ПКУ. 

Водночас п. 54 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ встановлені такі особливості застосування положень про оподаткування прибутку КІК протягом перехідного періоду, зокрема, п. п. 39-2.3.2.139-2.3.2.4 застосовуються щодо звітних періодів, що розпочинаються з 01.01.2023 р. 

Пунктом 39-2.5 ПКУ встановлені вимоги щодо складання та подання Звіту. Зокрема, пп. «ж» пп. 39-2.5.3 ПКУ передбачено, що у Звіті зазначається перелік операцій КІК із нерезидентами – пов’язаними особами, нерезидентами, що зареєстровані у державах (на територіях), що включені до переліку держав (територій), затвердженого КМУ відповідно до пп. 39.2.1.2 ПКУ (йдеться про додаток до постанови КМУ від 27.12.2017 р. № 1045 – прим. ред.), а також з нерезидентами, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого КМУ відповідно до пп. «г» пп. 39.2.1.1 ПКУ (це додаток до постанови КМУ від 04.07.2017 р. № 480 – прим. ред.). 

При цьому, п. 120.7 ПКУ передбачено, що невідображення контролюючою особою у Звіті про КІК відомостей щодо наявних КІК та/або невідображення інформації, визначеної п. п. «г»«з» пп. 39-2.5.3 ПКУ, щодо наявних КІК тягне за собою накладення штрафу в розмірі 3% суми доходу КІК або 25% скоригованого прибутку КІК за відповідний рік, не відображених у Звіті про КІК, залежно від того, яке з таких значень є більшим, але не більше 1000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожен факт невідображення КІК та/або за всі невідображені суми. 

Отже, до контролюючої особи застосовується відповідальність, передбачена п. 120.7 ПКУ, у разі незазначення переліку операцій із нерезидентами – пов’язаними особами у Звіті тільки за 2023 звітний рік. 

Відповідь надана на Інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР», категорія 103.29. 

Більше матеріалів щодо Звіту про КІК читайте читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері M.E.Doc та на нашому Telegram-каналі: 

- Обов’язкова інформація, яка зазначається у Звіті про КІК; 

- Триває подання звітів про КІК за 2022-2023 звітні періоди; 

- Звіт про КІК: коли вперше та як відзвітувати? 

- Щодо подання додатку КІК у 2024 році.