вгору

Уточнення показників додатка 4ДФ об’єднаного Розрахунку: за якою формою?

Нагадуємо нашим читачам, що форма Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – Розрахунок), порядок його заповнення та подання податковими агентами затверджені наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4 (у редакції наказу Мінфіну від 15.12.2020 р. № 773).

Розрахунки «Звітний новий» та «Уточнюючий» подаються на підставі інформації з раніше поданих Розрахунків і містять інформацію лише за рядками з реквізитами або сумами нарахованого ПДФО, військового збору, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються ДПС до платника.

 При цьому Розрахунок, сформований для виправлення помилок за звітний (податковий) та за попередній періоди, не має містити інших додатків, крім тих, у яких проводиться коригування.

Коригування показників додатка 4ДФ до Розрахунку проводиться таким чином:

1) у розд. I:

  • для виключення одного помилкового рядка з попередньо поданої (прийнятої) інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 10 указати «1» – на виключення рядка (рис. 1);

Уточнення  у формі 4ДФ: виключення рядка

Рис. 1

  • для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи й у графі 10 указати «0» – на введення рядка;

Уточнення  у формі 4ДФ: введення рядка

Рис. 2

  • для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію та ввести правильну інформацію, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 10 указується «1» – рядок на виключення, а в другому – «0» – рядок на введення;

Уточнення  у формі 4ДФ: заміна рядка

Рис. 3

 2) у розд. II:

  • у рядку «Оподаткування процентів» для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Оподаткування процентів – виключення» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Оподаткування процентів» відобразити правильну інформацію;
  • у рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею» для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею – виключення3» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею» відобразити правильну інформацію;
  • у рядку «Військовий збір» під час проведення коригування показників додатка 4ДФ до Розрахунку за минулі періоди зазначається період, відповідно за який була подана звітність, що коригується.

Про це повідомили податківці на Інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР», категорія 103.25.

Про те, які додатки  об’єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ заповнює роботодавецьпро особливості заповнення додатка 4ДФ об'єднаної звітності – від податківців, чи належать ФОП до кількості працюючих за цивільно-правовими договорами та чи відображаються вони у додатку 4ДФ, та про те, що Уряд пропонує оновити форму 4ДФ, читайте у  Блозі бухгалтерав Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.