вгору

Звіт про управління: хто та коли подає

Нагадаємо нашим читачам, що середні та великі підприємства, які складають звітність на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності, повинні подавати разом з іншою звітністю звіт [101000] Звіт про управління (Звіт керівництва).

Створення звіту в модулі “Фінансова звітність за МСФЗ (формат іXBRL)”

Звіт [101000] користувачі програми M.E.Doc можуть сформувати разом з іншою звітністю на основі таксономії у модулі Фінансова звітність за МСФЗ (формат іXBRL).

Відповідно до технічних стандартів, встановлених для річного звіту за 2020 рік українською таксономією - UA XBRL МСФЗ 2020 року (v.1.2)), звіт може містити 2 розділи:

  1. Розкриття інформації щодо звіту про управління;
  2. Розкриття інформації про корпоративне управління.

Оскільки обидва розділи є дуже об’ємними та можуть містити багато інформації, в програмі звіт зроблений за допомогою спеціального майстра заповнення звітів, в якому інформація, що заповнюється, розділена на блоки, що легко обрати зі спеціального меню (рис.1):

звіт про управління, фінансова звітність, таксономія

Рис.1

Звертаємо увагу, що у цьому звіті, як і в інших звітах, створених на основі таксономії, що містять текстові блоки, для всіх полів є можливість користуватися вбудовним текстовим редактором (докладно - тут). Тобто, існує можливість форматувати текст, додавати таблиці, малюнки, створювати розділи тексту тощо (рис. 2).

звіт про управління, фінансова звітність, таксономія

Рис. 2

Розглянемо, які вимоги до створення звітів існують з точки зору законодавства.

Розкриття інформації щодо звіту про управління

Вимоги до подання звіту про управління визначено Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (далі – Закон № 996) та Порядком подання фінзвітності, затвердженим постановою Кабміну від 28.02.2000 р. № 419.

Звіт про управління – це документ, що містить фінансову та нефінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку підприємства та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності.

Звіт про управління подається разом з фінансовою звітністю та консолідованою фінансовою звітністю. У разі подання підприємством консолідованої фінансової звітності подається консолідований звіт про управління.

Хто подає звіт про управління

Звіт про управління повинні подавати великі та середні підприємства разом з іншою фінзвітністю. Середні підприємства мають право не відображати у звіті про управління нефінансову інформацію.

Нагадаємо, що згідно з п. 2 ст. 2 Закону № 996 підприємства, показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв, вважаються:

 

Балансова вартість активів

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Середня кількість працівників

середніми підприємствами

до 20 мільйонів євро

до 40 мільйонів євро

до 250 осіб

великими підприємствами

понад 20 мільйонів євро

понад 40 мільйонів євро

понад 250 осіб

Куди подавати

Цей звіт не є складовою фінансової звітності і, відповідно, обов’язку подання такого Звіту до контролюючих органів (ДПС та Держстату) разом з податковою декларацією з податку на прибуток підприємств законодавством не визначено. Докладніше про це читайте тут.

При цьому, підприємства подають даний звіт разом з фінзвітністю до органів, яким вони підпорядковуються. Зокрема, банки подають звіт про управління Національному банку в установленому ним порядку.

Звіт про управління разом з фінзвітністю потрібно оприлюднювати на веб-сторінці або веб-сайті підприємства (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством, та в єдиному електронному форматі, визначеному Мінфіном, на основі таксономії фінансової звітності за МСФЗ. Тобто, усі підприємства, які складають фінзвітність на основі таксономії, зобов’язані подавати Звіт про управління у складі річної звітності в форматі iXBRL на порталі СФЗ (https://portal.frs.gov.ua/).

Форма та строки подання і оприлюднення звіту про управління

Методичні рекомендації зі складання звіту про управління затверджені наказом Мінфіну 07.12.2018 № 982 (далі – Методрекомендації), відповідно до яких звітним періодом для складання звіту про управління є календарний рік, який починається з 1 січня кожного року та закінчується 31 грудня того самого року.

Строки оприлюднення фінзвітності на власній веб-сторінці (у повному обсязі) визначені у ст. 14 Закону № 996. Так, підприємства зобов’язані оприлюднювати фінзвітність:

  • не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом – підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічні акціонерні товариства, суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях;
  • не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом – великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства;
  • не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом – інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств.

При цьому форма Звіту не затверджена, тобто підприємствам, які складають звітність за національним стандартами, потрібно складати його у довільній формі.

Підприємства, які складають Звіт про управління разом з фінзвітністю на основі таксономії, мають дотримуватись технічних вимог, що встановлені затвердженою українською таксономію (для річного звіту 2020 - UA XBRL МСФЗ 2020 року (v.1.2)).

Склад звіту про управління

Рекомендації щодо змісту та порядку складання звіту про управління наведені у Методрекомендаціях.

Ці Методрекомендації можуть застосовуватися підприємствами, організаціями та іншими юрособами усіх форм власності (крім банків та бюджетних установ).

Так, у Методрекомендаціях рекомендовано з метою систематизації та співставності інформації звіт про управління формувати за такими напрямами:

1. організаційна структура та опис діяльності підприємства;

2. результати діяльності;

3. ліквідність та зобов’язання;

4. екологічні аспекти;

5. соціальні аспекти та кадрова політика;

6. ризики;

7.  дослідження та інновації;

8.  фінансові інвестиції;

9. перспективи розвитку;

10. корпоративне управління (складають підприємства – емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію).

При цьому, перелік напрямів, що розкривається, не є вичерпним.

Докладніше про це ми писали у нашому попередньому матеріалі.

Розкриття інформації про корпоративне управління

Підприємствам - емітентам цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію у звіті про управління, рекомендується наводити окремо інформацію про корпоративне управління з урахуванням вимог Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 23.02.2006 року № 3480-IV(далі - Закон № 3480) та Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 року № 2664-III(далі - Закон № 2664).

Так, згідно із Законом № 2664 фінансові установи, утворені в формі акціонерних товариств, повинні розкривати звіт про корпоративне управління, що подається акціонерам фінансової установи та органам, які відповідно до закону здійснюють нагляд за діяльністю відповідної фінансової установи, разом з річною звітністю. Ст. 12-2 Закону №2664 встановлений зміст звіту про корпоративне управління.

Закон № 3480 регулює подання Звіту для емітентів цінних паперів, що не є фінансовими установами. Емітент (крім приватних акціонерних товариств, що не є підприємствами, які становлять суспільний інтерес), зобов’язаний залучати суб’єкта аудиторської діяльності, який повинен перевірити інформацію та висловити свою думку щодо змісту звіту. Така інформація включається до складу звіту про корпоративне управління емітента.

Більше новин читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.